• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Wsparcie nadlatuje

26 Stycznia 2023

Pożary trawiące cenne dziedzictwo przyrodnicze, zagrażające siedzibom ludzkim. Płomienie połykające całe połacie lasów, pozostawiające po sobie czarne zgliszcza. To zły sen biologów, ekologów, strażaków i wszystkich tych, którzy wiedzą, jak ważna jest natura, również dla funkcjonowania ludzi. Niestety czasem koszmar staje się rzeczywistością i mamy do czynienia z takimi klęskami żywiołowymi, jak choćby ta w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2020 r. Wtedy okazało się, że nieocenioną pomocą podczas tego rodzaju pożarów są zrzuty wody dokonywane ze śmigłowców. Strażacy współpracowali z Policją i rozwiązanie to zdało egzamin. Taka mieszana drużyna sprawdziła się również podczas akcji ratowniczo-gaśniczych za granicą w Turcji (2021) czy Czechach (2022).

Skuteczność gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych za pomocą zrzutów wody z góry dostrzegł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja ta zdecydowała się przekazać 350 mln zł na realizację projektu „Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1: Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Dzięki temu Policja i Państwowa Straż Pożarna zyskają dwa śmigłowce wraz z wyposażeniem, które będą wykorzystywane podczas akcji gaśniczych pożarów wielkopowierzchniowych, m.in. w parkach narodowych, a także do ograniczania skutków zagrożeń powodziowych. Inne planowane zastosowania sprzętu to działania rozpoznawczo-patrolowe, ewakuacyjne, humanitarne (np. dostarczanie wody pitnej, jedzenia czy paszy dla zwierząt), a także eliminowanie zatorów lodowych.

fot. Karol Kierzkowski / Biuro Komendanta Głównego KG PSP9 grudnia 2022 r. prezes zarządu NFOŚIGW dr Przemysław Ligenza, komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak i komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podpisali umowę dotyczącą opisanego projektu.

Nie był to koniec pomocy dla PSP ze strony NFOŚiGW. Tym razem kwotę w wysokości 51,7 mln zł przekazano na rzecz Komendy Głównej oraz 16 komend wojewódzkich. Część środków pochodziła z budżetu państwa. 29 grudnia formalności dopełnili wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek oraz komendant wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, który został wskazany przez komendanta głównego do realizacji projektu. Środki zostaną przeznaczone na sprzęt niezbędny do przeprowadzania akcji ratowniczych w sytuacji katastrof lub awarii, m.in. cztery autobusy do przewozu osób, namioty, kontenery kwatermistrzowskie, sanitarne i paliwowe, zestawy do gaszenia lasów dla specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego współpracujących ze śmigłowcem.

To kolejna tura wsparcia finansowego, które PSP i OSP otrzymały ze strony NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ostatnich latach.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry