• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

Wiemy, gdzie się ukryć

18 Maja 2023

Strażacy zakończyli ogólnopolską inwentaryzację budynków i obiektów budowlanych służących jako schronienie dla ludności.
Zadanie to zostało zlecone strażakom w październiku ubiegłego roku przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Stanowiło dla Państwowej Straży Pożarnej ogromne wyzwanie. Trwało 85 dni, ponad 171 tys. godzin roboczych, brało w nim udział blisko 13 tys. strażaków. Inwentaryzacji zostały poddane wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność pożytku publicznego. Funkcjonariusze PSP każdorazowo nawiązywali kontakt z właścicielami obiektów, aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz otrzymać dane o przeznaczeniu obiektu. Proces inwentaryzacji był dobrowolny, a spis z natury realizowano za zgodą właściciela, zarządcy lub osoby uprawnionej do przekazania informacji o obiekcie.
Strażacy zinwentaryzowali w sumie 234 735 obiektów budowlanych na terenie całego kraju. Sklasyfikowano je jako budowle ochronne (903 schrony i 8719 ukryć) oraz miejsca doraźnego schronienia (224 113). Pojemność tych obiektów przekracza populację Polski. W razie zagrożenia może się w nich schronić w sumie ponad 49 mln osób.
fot. arch. KG PSPNa potrzeby zadania została opracowana aplikacja na urządzenia mobilne. W niej strażacy uzupełniali informacje o zewidencjonowanych obiektach. Na jej podstawie opracowana została darmowa aplikacja, z której można skorzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://schrony.straz.gov.pl. Ma ona formę interaktywnej mapy, pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie - miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony.
- Ta inwentaryzacja to dopiero początek drogi. Oczywiście na to są potrzebne pieniądze. Po to wprowadzamy ustawę o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, która tworzy Fundusz Ochrony Ludności. Środki z tego funduszu byłyby także przeznaczane na ochronę ludności czy obronę cywilną. Chciałbym wszystkim strażakom serdecznie podziękować za tę wielką pracę, którą wykonali - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik podczas konferencji prasowej podsumowującej przedsięwzięcie.
Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak zaznaczył, że w planach PSP jest również prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia: - Nikt przez ostatnie dekady nie podejmował się tego tematu. To pierwszy krok wielkiej akcji, którą musimy w Polsce przeprowadzić. Chcemy edukować społeczeństwo przez młodzieżowe drużyny pożarnicze i lekcje w szkołach.

do góry