• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

By orlęta rozwinęły skrzydła

19 Kwietnia 2023

fot. Tomasz Banaczkowski / Wydział Prasowy KG PSP4 kwietnia w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej w Warszawie odbyła się gala podsumowująca III edycję programu grantowego „Bezpieczne Orlęta”. Dzięki niemu komendy miejskie i powiatowe PSP mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości do 12 tys. zł na doposażenie salek edukacyjnych. Łączny budżet programu to 150 tys. zł. 

Spośród nadesłanych 79 projektów komisja programu, w której skład weszli przedstawiciele Fundacji ORLEN oraz Wydziału Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP, wyłoniła 18 najciekawszych propozycji. Jednostki PSP wnioskowały m.in. o zakup hełmów, ubrań koszarowych dla dzieci, znaków ewakuacyjnych, gaśnic, gogli VR, które pozwolą na symulowanie niebezpiecznych sytuacji, fantomów i toreb medycznych.

Dyrektor Biura Komendanta Głównego st. bryg. Marek Piekutowski podziękował prezes Fundacji ORLEN Katarzynie Różyckiej w imieniu komendanta głównego PSP oraz wszystkich, którzy zajmują się prewencją społeczną w PSP, za pomoc w uświadamianiu zagrożeń i promowaniu bezpiecznych zachowań. Zaznaczył, że jednym z projektów, z którego jesteśmy dumni, są salki edukacyjne przy jednostkach organizacyjnych PSP.

- To miejsca, gdzie edukujemy najmłodszych, jak być bezpiecznym obywatelem… teraz młodym, a kiedyś dorosłym człowiekiem, który będzie wiedział, jak żyć bezpiecznie. Będzie wiedział, że w domu czy mieszkaniu należy zamontować czujkę, zadba o bezpieczeństwo swoje i swoich. To wiedza, którą najmłodsi nabywają w naszych salkach (...) Doposażenie naszych salek edukacyjnych to duża pomoc dla funkcjonowania i udoskonalania tych miejsc. Tym bardziej dziękujemy, że Fundacja ORLEN dostrzega potrzebę wspierania takich projektów - podkreślił st. bryg. Marek Piekutowski.

Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

do góry