• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Paweł Rochala

Relacja z Zakopanego

19 Kwietnia 2023

W dniach 12-14 marca po raz 25. odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa -„Ochrona przeciwpożarowa - Zakopane, wiosna 2023”. Organizatorem był tradycyjnie SITP Oddział w Katowicach, wydarzenie to zostało przygotowane zatem w dużej mierze przez pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego województwa śląskiego, w szczególności Komendy Wojewódzkiej PSP. W konferencji wzięło udział prawie 300 osób oraz 21 wystawców. Obrady otworzyli prezes Zarządu Oddziału SITP Śląsk Artur Dela oraz śląski komendant wojewódzki PSP w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski. W konferencji wzięło udział pięć osób z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP. Jakie interesujące tematy poruszono w referatach? Oto niektóre z nich.

Czas na zmiany

fot. arch. SITP Oddział KatowiceZastępca dyrektora BPZ KG PSP st. bryg. Rafał Szczypta zatytułował swoje wystąpienie „Ewolucja wymagań ochrony przeciwpożarowej w Polsce - stan obecny i perspektywy”. Zapowiedział w nim istotne zmiany w przepisach dotyczących pracy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., m.in. uzgodnienie dokumentacji projektowej w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako formy niepozwalającej na modyfikację plików nim opatrzonych, w tym również elektronicznego znacznika czasu, który nie pozwala na modyfikację daty.

Planuje się także wdrożenie wzoru karty uzgodnienia oraz projektu budowlanego z podpisami elektronicznymi, doprecyzowanie zasad uzgodnienia urządzenia przeciwpożarowego, rozszerzenie w Prawie budowlanym książki obiektu budowlanego o konieczność wpisów nt. ekspertyz i uzgodnień oraz o plany graficzne (sytuacyjne) z przebiegiem dróg pożarowych i źródeł wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, a także wdrożenie od czerwca 2023 r. książki elektronicznej obiektu budowlanego zamiast książki papierowej.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym istotne ze względu na ochronę ppoż. budynki powinny być kontrolowane w trybie autokontroli nie rzadziej niż co 5 lat. Będą tego mogli dokonywać rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz osoby o kwalifikacjach inżynierskich z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego i budowlanych, z tym, że ci ostatni muszą mieć kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej. Poza wymienionymi kwestiami st. bryg. Rafał Szczypta przedstawił zmiany w siedmiu rozporządzeniach techniczno-budowlanych.

Wodór, elektroenergetyka i bezpieczeństwo pożarowe

W sesji „Postęp naukowo-techniczny w dziedzinie alternatywnych źródeł energii - krok w przyszłość” poruszone zostały zagadnienia wydajności energetycznej w odniesieniu do nakładów (prof. Wojciech Nowak, AGH w Krakowie) oraz zagrożeń pożarowych wynikających z eksploatacji stacji dystrybucji wodoru (Robert Żuczek, CSP w Częstochowie). Niestety okazuje się, że gospodarka wodorowa wymaga budowy od nowa całej infrastruktury energetycznej, a zatem i ogromnych nakładów.

W sesji „Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego” dr hab. Wojciech Węgrzyński z Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) mówił o czynnikach wpływających na bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych, a Paweł Wróbel z SGSP o dobrych praktykach w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego - omówił przy tej okazji niebezpieczeństwa związane z rezygnacją samoczynnego oddymiania w magazynach na rzecz pewności działania SUG tryskaczowych.

Podczas konferencji poruszono także kwestie postępu naukowo-technicznego w dziedzinie elektroenergetyki i związane z nimi nowe zagrożenia pożarowe. Była mowa o pożarach akumulatorów litowo-jonowych i ich zwalczaniu (dr Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka) czy niezwykle interesujących wynikach doświadczeń w spalaniu i gaszeniu ogniw elektrycznych (Piotr Lesiak, CNBOP-PIB). Prekursor gaszenia pojazdów elektrycznych Kurt Vollmacher z Belgii analizując pożary baterii samochodów elektrycznych, przedstawił będące w fazie testów techniki gaśnicze, zależne od typów akumulatorów. Paweł Rochala w referacie „Produkty rozkładu termicznego nowoczesnych ogniw elektrycznych” wskazał na aspekty zwykle marginalizowane, to jest silną dymotwórczość i groźną toksykologię.

W sesji „Projektowanie i użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych” omawiano kwestie zasad realizacji sterowań na podstawie scenariusza pożarowego i związane z tym przykłady złych i dobrych praktyk (Edward Skiepko), zabezpieczenia obiektów specjalnych za pomocą piany sprężonej (Wacław Kozubal). Gniewosz Siemiątkowski zaprezentował „Projektowanie ochrony przeciwpożarowej parkingów podziemnych z wykorzystaniem mgły wodnej” pod kątem tłumienia pożarów samochodów elektrycznych.

Konferencję należy zaliczyć do bardzo udanych, co jest zasługą tak prelegentów, jak i organizatorów, którzy ustalili interesujący i zgodny z najnowszymi trendami światowymi rozkład tematyczny.

Paweł Rochala Paweł Rochala

st. bryg. w st. sp. Paweł Rochala jest pisarzem, autorem powieści historycznych i opracowań popularnonaukowych

do góry