• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Łańduch

Powyżej oczekiwań

16 Sierpnia 2022

Szkoła Główna Służby Pożarniczej odniosła historyczny sukces w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017-2021.

logo SGSPSGSP oceniana była w dwóch dyscyplinach naukowych: nauka o bezpieczeństwie (w ramach nauk społecznych) oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (w ramach nauk inżynieryjno-technicznych). W pierwszej dyscyplinie, w której ocenie podlegały 23 podmioty, SGSP przyznano kategorię naukową A+. Warto dodać, że tylko sześć z 23 podmiotów uzyskało najwyższe kategorie - A+ i A. W drugiej dyscyplinie uczelnia otrzymała kategorię naukową A. Tutaj oceniane były 42 podmioty, a kategorię naukową A udało się zdobyć jedynie 13 z nich.

Oceny uzyskane przez SGSP w obu dyscyplinach są wyższe od tych, które otrzymały duże, renomowane uczelnie, jak Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, większość politechnik (w tym Politechnika Częstochowska, Wrocławska, Śląska, Rzeszowska, Świętokrzyska i Lubelska), a także uniwersytetów (m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie).

- Praca zespołowa i zaangażowanie zawsze procentują. To kilka lat ciężkiej pracy kadry SGSP, a zwłaszcza ostatni rok. Liczyliśmy na dwie kategorie B+, bo w ten sposób utrzymalibyśmy uprawnienia ogólnoakademickie, jednak ta ocena przerosła wszelkie oczekiwania. Dobre politechniki i inne uczelnie oraz instytuty zajmujące się naukami o bezpieczeństwie czy inżynieryjno-technicznymi otrzymały w większości B+ - podkreśla nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, profesor uczelni.

Taki wynik to niewątpliwie wyraz uznania dla wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników SGSP. Jednak przede wszystkim świadczy o wysokim poziomie prowadzonych w SGSP badań i projektów naukowych.

Anna Łańduch Anna Łańduch

Redaktor Naczelny „Przeglądu Pożarniczego”

do góry