• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

PSP i OSP rośnie w siłę

18 Maja 2023

Raciąż to czterotysięczne miasto położone na Mazowszu, w powiecie płońskim. Tę właśnie miejscowość wybrano jako lokalizację 62. jednostki ratowniczo-gaśniczej w województwie mazowieckim. Nowa jednostka posłuży bezpieczeństwu mieszkańców powiatu oraz wszystkich, którzy będą pokonywali okoliczne szlaki komunikacyjne, drogowe i kolejowe.
fot. Janusz Majewski / KP PSP w PłońskuBudowa tak ważnego dla lokalnej społeczności obiektu nie mogła nastąpić bez elementu symbolicznego. Dlatego też 21 kwietnia w obecności przedstawicieli władz rządowych, samorządowych oraz PSP dokonano wmurowania aktu erekcyjnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciążu. W gronie gości znaleźli się m.in. sekretarz stanu w MSWIA Maciej Wąsik, komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak i mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski. Wcześniej wraz z innymi osobami złożyli oni swoje podpisy na dokumencie.
W kapsule czasu dla przyszłych pokoleń oprócz aktu erekcyjnego znalazł się nośnik danych ze skanami dokumentów dotyczących budowy, zdjęciami sprzed jej rozpoczęcia i obrazującymi etapy wznoszenia obiektu, a także informacje dotyczące Komendy Powiatowej PSP w Płońsku oraz wykaz jej funkcjonariuszy i pracowników.
Zakończeniem tej części uroczystości było dokonanie przez zgromadzonych gości wpisu do księgi pamiątkowej.
Przyszedł też moment na kolejne ważne wydarzenia w życiu lokalnych społeczności. Przedstawicielom OSP w Kołozębiu, Królewie, Kroczewie i Starym Radzikowie wręczono decyzje o włączeniu tych jednostek do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Druhowie z OSP w Kaczorowach, Chociszewie i Kołozębiu otrzymali akty przekazania sprzętu pożarniczego - kolejno: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28,5/4,3 Renault MDB 3D, przewoźnego agregatu prądotwórczego Akmel AP 155 W oraz narzędzi hydraulicznych Lukas.
¬- Takich miejsc będzie więcej. I to jest wielka nadzieja i duma, że cały czas pożarnictwo, nasze polskie strażackie ratownictwo rozwija się w sposób fenomenalny. (…) Dziękuję za każdy dzień w służbie moim funkcjonariuszom, dziękuję za każdy wyjazd, za każdą służbę, szanowni druhowie. Niech ten sprzęt, który został Wam przekazany, jak najczęściej służy do ćwiczeń, ale kiedy przyjdzie dzień próby, niech zadziała, a wy czujcie się wtedy spełnieni w tym, że uratowaliście kolejne mienie lub życie ludzkie - podsumował uroczystości komendant główny PSP.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry