• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Nagrodzeni za Francję

17 Października 2022

fot. Grzegorz Trzeciak / Wydział Prasowy KG PSPZ dala od domów, w pocie czoła dawali z siebie wszystko, by pomóc kolegom strażakom i mieszkańcom zagrożonych pożarem miejscowości. Mowa oczywiście o funkcjonariuszach PSP z różnych części Polski - członkach modułu GFFFV Poland, którzy brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w okolicach Hostens. Tereny te zostały dotknięte przez potężne pożary lasów, wobec tego Francja zwróciła się o pomoc do społeczności międzynarodowej. Jednym z krajów, który odpowiedział na tę prośbę, była Polska.

11 sierpnia 146 strażaków i 49 pojazdów PSP wyruszyło w długą drogę do Hostens, by tam mierzyć się z pożarami podpowierzchniowymi (na torfowiskach), budować systemy zaopatrzenia wodnego na potrzeby własne i innych modułów lub sił lokalnych, prowadzić wycinkę drzew z korzeniami uszkodzonymi przez płomienie lub działać interwencyjnie w razie pojawienia się pożarów na powierzchni. Strażacy wrócili do kraju 21 sierpnia.

We Francji członkowie modułu GFFFV Poland spotkali się z wieloma wyrazami wdzięczności mieszkańców. Przyszedł też czas, by słowo „dziękuję” oraz wyrazy dumy z ich dokonań usłyszeli od przełożonych. 28 września w siedzibie Komendy Głównej PSP sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik oraz komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak pogratulowali strażakom zaangażowania i skuteczności podczas akcji gaszenia pożarów lasów we Francji, wręczając im nagrody i wyróżnienia.

W spotkaniu wzięli udział także zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny i nadbryg. Krzysztof Hejduk, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk i dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Marek Kamiński.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry