• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Marcin Nyga

Jak chronić lepiej

15 Czerwca 2022

fot. Radosław SidorPrawie 200 gości, jedenastu prelegentów oraz dziewięć stoisk partnerskich, na których wystawcy prezentowali nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w ochronie przeciwpożarowej budynków. Tak w skrócie można podsumować VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną, która odbyła się 31 maja w Kielcach. Spotkaniu zorganizowanemu przez świętokrzyski oddział SITP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach przyświecała idea rozpowszechniania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Konferencja była przeznaczona przede wszystkim dla architektów, konstruktorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów architektury i nadzoru budowlanego oraz funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP. Patronat honorowy nad konferencją objęli komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały „Przegląd Pożarniczy” oraz „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Uczestników konferencji na wstępie przywitał świętokrzyski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek oraz prezes świętokrzyskiego oddziału SITP Piotr Witoń.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: st. bryg. Ernest Ziębaczewski, który omówił obecnie wdrażane, jak również planowane zmiany w przepisach techniczno-budowlanych oraz dyrektor CNBOP-PIB st. bryg. Paweł Janik, który odniósł się w swoim wystąpieniu do certyfikacji wyrobów służących ochronie ppoż. W dalszej części konferencji omówiono także zagadnienia dotyczące m.in. oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych, stosowania kurtyn dymowych oraz przepisu regulującego odległości pomiędzy budynkami.  Ostatni z wymienionych tematów wzbudził szczególne zainteresowanie słuchaczy.

Marcin Nyga Marcin Nyga
do góry