• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

Emeryci mundurowi emerytom cywilnym

21 Lipca 2023

pod patronatem dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Przedstawiciele formacji mundurowych w stanie spoczynku służą emerytom cywilnym wsparciem, doświadczeniem i dobrą radą w projekcie edukacyjnym „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior”, prowadzonym od maja ubiegłego roku pod patronatem dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Misją Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest służyć tym, którzy służą, i tym, którzy służyli.

fot. ZER MSWiAPod patronatem dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołano również Radę Programową, której przewodniczącym jest wiceprezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz wiceprzewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej gen. insp. w st. sp. Leszek Szreder, a zastępcami przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska oraz prezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP nadbryg. w st. sp. Zygmunt Politowski.
W Radzie Programowej środowisko emerytów i rencistów służb mundurowych reprezentuje także wiceprezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP bryg. w st. sp. dr Anna Obolewicz, prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej st. chor. sztab. Sławomir Matusewicz oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. sp. Zbigniew Chwaliński. Środowisko emerytów i rencistów cywilnych w projekcie reprezentują: przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów Tadeusz Lempkowski oraz wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Zdzisław Czarnecki.

Aktywizacja różnych środowisk

fot. ZER MSWiANadrzędnym celem spotkań organizowanych w ramach programu „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior” jest efektywne wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia emerytów i rencistów reprezentujących różne środowiska służb mundurowych. - Prowadzony projekt ma zachęcać do działania i do aktywizacji emerytów mundurowych oraz cywilnych, którzy z różnych powodów pozamykali się w domach, izolując się społecznie - powiedziała dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA Małgorzata Zdrodowska. - Zależy nam, aby doświadczeni emerytowani funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej czy Granicznej podzielili się swoją wiedzą zawodową z innymi.
- Wieloletnia praktyka, poparta konkretnymi przykładami, zdjęciami czy filmikami zdecydowanie lepiej przemawia do wyobraźni osób starszych i samotnych, często wybieranych na ofiary oszustw, dlatego niezmiernie doceniamy zaangażowanie przedstawicieli służb mundurowych w ten projekt edukacyjny - dodała przewodnicząca ZG PZERiI Elżbieta Ostrowska.

Jak uchronić się przed zagrożeniem

Podczas spotkań seniorzy dowiedzieli się m.in. o działaniach oszustów, negatywnych skutkach wyłudzania pieniędzy lub mienia, poprawnego korzystania z Internetu, bankomatów czy kart płatniczych. Omawiano także zasady bezpieczeństwa pożarowego i postępowania w przypadku wystąpienia pożaru w domu. Wskazówki i porady udzielane były przez: wiceprezes ZEiRP RP bryg. w st. sp. dr Annę Obolewicz, psycholog mł. insp. w st. sp. Małgorzatę Chmielewską, emerytowanego starszego oficera Policji, ekonomistę i eksperta w zakresie przestępczości komputerowej dr. Krzysztofa Jana Jakubskiego i psychologa dr. Krzysztofa Kiełkiewicza. Cenne informacje przekazywali także specjaliści z policyjnym przygotowaniem zawodowym z zakresu prewencji kryminalnej: prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej insp. w st. sp. Jan Strzeliński oraz wiceprezes WO SKPP mł. insp. w st. sp. Marek Luty.
Seniorzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach, chętnie dzieląc się różnymi swoimi lub zasłyszanymi historiami, a także wzajemnie się przestrzegając. Zawsze pada wiele ciepłych słów skierowanych do organizatorów - przedstawicieli Rady Programowej oraz prelegentów. - Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wykładowcom za ich cenne wskazówki i rady. Uświadomili nam, na jakie niebezpieczeństwa narażone jest środowisko seniorów, ale - co najważniejsze - dali niezbędne narzędzie do walki, a mianowicie: wiedzę! Pięknie za nią dziękujemy! - powiedziała przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe Wanda Orzeszek.

Pozytywny odbiór

fot. ZER MSWiAWypowiadane przez uczestników miłe słowa i serdeczna atmosfera panująca na każdym spotkaniu potwierdzają, że idea przyświecająca temu przedsięwzięciu - „emeryci mundurowi emerytom cywilnym” - sprawdza się i wpływa bardzo korzystnie na seniorów. - Realizowana przez Radę Programową inicjatywa ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dzięki wiedzy przekazywanej seniorom cywilnym przez doświadczonych zawodowo emerytów służb mundurowych. Zatem róbmy to, do czego została powołana Rada! - powiedział gen. insp. w st. sp. Leszek Szreder, akcentując wartość prowadzonej współpracy, która przyczynia się do aktywizacji obu środowisk - cywilnych i mundurowych.
Wyrazem akceptacji podjętych działań było również zaproszenie dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej oraz gen. insp. w st. sp. Leszka Szredera przez przewodniczącą ZG PZERiI Elżbietę Ostrowską na posiedzenie plenarne Zarządu Głównego, zorganizowane 18 maja w Jadwisinie. Była to okazja, aby po raz pierwszy przedstawić wspólnie prowadzone działania dużej reprezentacji społeczności emerytów. W spotkaniu ze strony Związku uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także przewodniczący ogniw terenowych z całego kraju.
Ze względu na duże zainteresowanie seniorów omawianą tematyką spotkania będą kontynuowane, nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach. Terminy i miejsca spotkań pojawią się na stronie internetowej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - pzerii.org.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

do góry