• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

50 strażackich lat

21 Lipca 2023

Lata przeżyte w szkole czy na uczelni zapadają w pamięć na całe życie, formują fundamenty naszej tożsamości. Dotyczy to zwłaszcza strażaków - etos tego zawodu jest silnie rozwinięty i przekazywany w murach szkolnych, gdy młodzi ludzie przyswajają wiedzę, umiejętności, ale i kodeks postępowania w służbie.
Uwidacznia się to jeszcze wyraźniej, kiedy funkcjonariusze w stanie spoczynku świętują jubileusz promocji oficerskiej, szczególnie gdy mowa o tak znaczącej rocznicy, jak pięćdziesiąta. 19 maja uczcili ją absolwenci XV turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa (1969-1973). Pięć dekad temu patrzyli z radością i dumą w przyszłość, stojąc na placu Teatralnym, pod pomnikiem Bohaterów Warszawy. Dziś jako zasłużeni funkcjonariusze w stanie spoczynku postanowili spotkać się i uczcić tę wyjątkową rocznicę. Był to dwunasty zjazd tego rocznika, wcześniej absolwenci spotykali się w cyklu 4-5-letnim.

Kilka słów o jubilatach

fot. z arch. prywatnego Ignacego ŚcibiorkaSzkoła Oficerów Pożarnictwa od 1967 r. była placówką czteroletnią, niemającą statusu wyższej uczelni. Uczestnicy XV turnusu odbyli roczną praktykę w Komendzie Straży Pożarnych we Wrocławiu, a następnie przez trzy lata kształcili się w SOP w Warszawie. Jeden semestr połączony był również z praktyką w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w stolicy i okolicznych powiatach.
19 maja 1973 r. promocję oficerską otrzymało 87 absolwentów (SOP ukończyło 88). W kolejnych latach pojawiła się możliwość ukończenia 4-letnich studiów zaocznych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, później studiów magisterskich lub podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, z której wielu skorzystało. Niektórzy absolwenci XV turnusu SOP kształcili się na wyższych uczelniach w miejscach pełnienia służby.
Płomień aktywności i chęci rozwoju nadal w nich płonie - są rzeczoznawcami, doradcami, prowadzą działalność gospodarczą, udzielają się w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych lub innych organizacjach społecznych. Niestety spośród 88 absolwentów SOP 30 przeszło do niebiańskiej formacji świętego Floriana.

Obchody wyjątkowej rocznicy

Jubileuszowy zjazd absolwentów XV turnusu SOP odbył się w dniach 18-20 maja w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Jednak absolwenci nie poświęcali czasu tylko na rozmowy i wspomnienia dawnych czasów. Odwiedzili Szkołę Główną Służby Pożarniczej - tam złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza, który dla wielu z nich był jak ojciec (nieoficjalnie zwracał się zresztą do młodych adeptów pożarnictwa per „synku”). Zwiedzili teren i obiekty uczelni, poznali stojące przed nią plany i wyzwania.
fot. Anna Sobótka / red. PPNie był to koniec wrażeń. Absolwenci obejrzeli ekspozycję Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej przy ul. Marcinkowskiego, a także odwiedzili Komendę Główną PSP. Tam zapalili znicz pod ścianą pamięci strażaków, którzy zginęli podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także wysłuchali prelekcji na temat rozwoju Państwowej Straży Pożarnej. Szczególną chwilą było wręczenie absolwentom XV turnusu SOP listów gratulacyjnych od komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka.
Nie sposób było pominąć odwiedzin w szczególnym dla promowanych w 1973 r. miejscu. Plac Teatralny przywiódł wspomnienia tamtych wyjątkowych chwil, kiedy wstępowali na drogę szlachetnej służby.
Cenne chwile przechowujemy w skarbcu pamięci. Absolwenci XV turnusu SOP mają wśród nich wiele wspomnień z lat edukacji pożarniczej. Teraz do kolekcji cennych momentó dołączą te z obchodów złotego jubileuszu. Powrót do nich umożliwią także cenne pamiątki - wydana przez SGSP książka pt. „Szkoła Oficerów Pożarnictwa. XV Turnus (1969-1973). Wspomnienia” autorstwa Jana Boćwińskiego, Tadeusza Śliwy i Józefa Zdobylaka, okolicznościowy medal czy kartki pocztowe.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry