• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

Świadczenia w górę

21 Lipca 2023

fot. Karol Kierzkowski / Wydział Prasowy KG PSPW poniedziałek 19 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1134 opublikowane zostało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie.
Tym aktem prawnym udało się dokonać nowelizacji rozporządzenia z 1997 r. Po 26 latach w znaczący sposób zwiększy się wysokość świadczeń pieniężnych wypłacanych strażakom PSP pełniącym służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkole PSP w Częstochowie oraz szkołach aspirantów PSP w Poznaniu i Krakowie.
Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami najniższe miesięczne świadczenie pieniężne wyniesie ponad 2 tys. zł, a kwota średniego maksymalnego świadczenia z uwzględnieniem nagród może przekroczyć 4 tys. zł. W regulacjach uwzględnione zostały również mechanizmy pozwalające na obniżenie świadczeń, np. w stosunku do strażaków nieprzestrzegających dyscypliny służbowej, a także rozwiązania finansowe - nagrody za osiąganie wyników w nauce oraz pełnienie dodatkowych funkcji na rzecz służby, dzięki którym strażacy w służbie kandydackiej będą jeszcze bardziej motywowani do intensywnej pracy.
Warto podkreślić, że strażacy w służbie kandydackiej nie tylko studiują/uczą się, ale również realizują wiele zadań operacyjnych, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom rejonów, w których działają.

Wydział Prasowy KG PSP

do góry