• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Marta Giziewicz

Dla dzieci

10 Października 2021

Co wspólnego ma komendant główny PSP z rzecznikiem praw dziecka? Okazuje się, że bardzo wiele, a na czele tej listy widnieje dbałość o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Dla dzieci

Rzecznik Praw Dziecka jest konstytucyjnym organem władzy państwowej, po raz pierwszy powołanym w 2000 r. To strażnik i obrońca praw dzieci według Konstytucji RP, Konwencji praw dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r., a także przepisów innych praw.

Dla strażaków bezpieczeństwo dzieci i ich dobro jest szczególnie ważne, zwłaszcza że wiedzą, jak trudne są doświadczenia najmłodszych, gdy rodzina traci bliskich lub dobytek całego życia. 7 września był zatem znaczącym dniem. W siedzibie Komendy Głównej PSP rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak oraz  komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisali list intencyjny  w sprawie współpracy na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w tematyce bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa oraz promowania wśród nich postaw prospołecznych i proekologicznych.

MG

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

do góry