• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Chronimy dobra kultury

19 Kwietnia 2023

fot. arch. Biura Ochrony Ludności KG PSPDzieła sztuki, dokumenty stanowiące dziedzictwo narodowe mają szczególne znaczenie dla historii i tożsamości mieszkańców danego kraju. Nie bez powodu w sytuacji zagrożenia, podczas wojen i klęsk żywiołowych ryzykowano życie, by je choć w części ocalić. Dziś, w czasie względnego bezpieczeństwa, warto zastanowić się, jak chronić dobra kultury, i przygotować się na kryzysowe sytuacje.
Państwowa Straż Pożarna w razie klęski żywiołowej ratuje nie tylko ludzkie życie i zdrowie, ale i mienie, także to mające tak duże znaczenie dla społeczeństwa. Dlatego też w maju 2022 r. została powołana Rada Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego PSP, jako stały organ opiniodawczo-doradczy w kwestiach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Przyszedł czas, by wszyscy związani z Radą spotkali się na drugim posiedzeniu. Zwołano je 28 i 29 kwietnia w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (powiat żyrardowski). Głównym zagadnieniem, które omawiano, było bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zbiorów.
Pierwszego dnia odbyło się ważne wydarzenie - sfinalizowano podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zabytkowych, innych dóbr kultury oraz archiwaliów. Opatrzony podpisem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wiceprezesa Rady Ministrów prof. dr. hab. Piotra Glińskiego dokument został przedstawiony do podpisu zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. dr. inż. Adamowi Koniecznemu przez sekretarza stanu w MKiDN, generalnego konserwatora zabytków dr. Jarosława Sellina.
Drugi dzień spotkania upłynął pod znakiem owocnych dyskusji ekspertów z jednostek naukowo-badawczych, uczelni, podmiotów administracji publicznej oraz służb. Poruszono m.in. temat ochrony zbiorów muzealnych przed pożarami, działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach sakralnych i muzealnych oraz zadań instytucji kultury w ochronie dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry