• Tłumacz języka migowego
Historia i tradycje Marta Giziewicz

Przeglądzik

17 Października 2022

Jubileuszowe echa

„Przegląd Pożarniczy” to nie tylko rzetelne artykuły o walorach merytorycznych, ale też stałe rubryki, które nadawały koloryt, urozmaicały treści i czyniły czasopismo jeszcze ciekawszym. Tak jest zresztą do dziś. Stałe rubryki pojawiały się w PP od lat. Oto kilka z nich.

Dotyczą różnych spraw, najczęściej bardzo bliskich strażakom. Bywa, że to są odpowiedzi na zadawane redakcji pytania, nadsyłane przez czytelników (podobnie jak w obecnej rubryce „Gorące pytania”). Są różnorodne, tematyczne. Nie występują regularnie, czasem znikają na dłużej, czasem są zastępowane nowszą wersją siebie. A eksperci stanowią tu kopalnię wiedzy - to lekarze, prawnicy, fachowcy w dziedzinie rzeczoznawstwa. Swoje miejsce na łamach znaleźli także pasjonaci - pożarnictwa, kolekcjonerstwa, filatelistyki.

Pytania do lekarza

Jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo medyczne, to najlepiej pytania i wątpliwości kierować do specjalisty w tej dziedzinie. I tak na przykład w latach 70. w PP ukazywały się krótkie artykuły w serii „Porady lekarza”, a w latach 80. - „Lekarz radzi”. W pierwszej z nich pojawiała się m.in. porada lek. med. mjr. poż. Aleksandra Gawina dotycząca wyposażenia apteczek pierwszej pomocy [1]. Ponieważ temat jest szeroki, autor postanowił zaproponować podział apteczek na te przeznaczone do warsztatów i biur rejonu zakwaterowania zmian (z podstawowym i najbardziej popularnym asortymentem, z którego mogą korzystać wszyscy), te w pojazdach mechanicznych (wyposażenie typowe, zaprojektowane przez producenta) oraz apteczki podoficerów sanitarnych (będące zabezpieczeniem w akcjach pożarniczych).

W drugiej z rubryk ten sam autor (już ppłk poż. dr n. med.) porusza temat ran i pierwszej pomocy w przypadku ran prostych i powikłanych (czyli takich, w których, oprócz przerwania ciągłości skóry i tkanek podskórnych doszło do większego uszkodzenia, np. naczynia tętniczego lub kości) oraz zranienia powierzchownego (tzw. otarć naskórka).

Nie tylko dla „prawnych”

„Przegląd Pożarniczy” nie boi się twardych tematów w zakresie prawa. Jako że w świecie prawa żyją wszyscy i prawo to dotyczy wszystkich, lepiej je znać i wiedzieć je, jak stosować, zwłaszcza, gdy w pracy bywa niezbędne. Rubryka „Nie tylko dla rzeczoznawców” zgłębia i przybliża czytelnikom tajniki zapisów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za przykład niech posłuży temat zapalności wykładzin podłogowych [2]. Autor wpisu przedstawia rozporządzenie, które traktuje o warunkach technicznych budynków i stosowaniu trudno zapalnych wykładzin podłogowych, oraz zasady określania zapalności tych materiałów. Ocenie poddaje się zniszczenia próbki o wymiarach 105 x 20 cm poddanej promieniowaniu cieplnemu. Obserwację prowadzi się w czasie 30 minut.

Podobną tematykę porusza rubryka „Odpowiedzi prawnika”, gdzie czytelnicy uzyskują informacje od eksperta. Pojawiło się na przykład pytanie telefonistki w służbie zawodowej straży pożarnej, która po powrocie z urlopu wychowawczego zastała zajęte dotychczasowe stanowisko i otrzymała inne, w sumie lepsze, ale i tak wolałaby wrócić na swoje poprzednie [3]. Zapytała, czy komendant mógł zmienić jej stanowisko służbowe. Kolejne pytanie, również od młodej mamy, dotyczyło prawa do ulgi 50% w opłatach za przejazdy koleją w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy do połowy etatu [3].

Inne czasy, inne problemy. Niemniej jednak pamiętajmy, że podobna rubryka funkcjonuje w PP i wszelkie wątpliwości można na naszych łamach rozwiać.

Maniacy są wśród nas

Interesującą rubryką była ta poświęcona modelarstwu. Nazywała się „Klub Maniaków Miniatur” i była świetnym przykładem łączenia przyjemnego z pożytecznym, bo modele niewątpliwie sprawiały swoim właścicielom frajdę, a przy tym uczyły - w tym przypadku czytelników. Jak wielu z nich znało statek pożarniczy Strażak 3? Jego model posłużył autorowi za pretekst, żeby opowiedzieć o statkach pożarniczych i ich możliwościach [4].

Bycie pasjonatem to szereg wyrzeczeń, godziny spędzone nad ukochanym przedmiotem badań, wytrwałość i upór. Przykładem jest filatelista Maciej Sawoni, który od przeszło 30 lat dzieli się z czytelnikami swoim zamiłowaniem do pożarniczych znaczków pocztowych i publikuje ich piękne okazy.

PP również obecnie chętnie gości na swoich łamach ludzi z pasjami, i to nie tylko pożarniczymi.

Przypisy

[1] PP nr 3/1979

[2] PP nr 12/1991

[3] PP nr 5/1979

[4] PP nr 4/2005

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

do góry