• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 115

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej

Autorzy artykułu skupili się na problemie pożarów wielkopowierzchniowych na terenach otwartych, wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez zmiany klimatu. Jesteśmy ich świadkami coraz częściej, dlatego istotne jest rozważenie możliwości, które daje nauka, pod kątem „zarządzania pożarami”.

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, Spatial knowledge and firefighters’ wayfinding performance: A virtual reality search and rescue experiment, Yangming Shi, John Kang, Pengxiang Xia, Oshin Tyagi, Ranjana K. Mehta, Jing Du, Safety Science 139, 2021

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego, The combination of deep breathing and mental imagery promotes cardiovascular recovery in firefighters, J.P. Biéchy, C. Charissou, S. Gobert, J.C. Verdier, E. Castel-Lacanal, D. Amarantini, L. Fautrelle, Ergonomics, 2021

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu...

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu...

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu (BIM - Modelowanie informacji o budynku), A dynamic fire escape path planning method with BIM, Jinlong Wang, Guofu Wei, Xiaofei Dong, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020

Trzy różne taktyki gaśnicze stosowane przez służby ratownicze

Trzy różne taktyki gaśnicze stosowane przez służby ratownicze

Three Different Fire Suppression Approaches Used by Fire and Rescue Services, Stefan Sardqvist, Anders Jonsson, Paul Grimwood, „Fire Technology” 2018.

Analiza i ocena ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa inteligentnej kuchni

Analiza i ocena ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa inteligentnej kuchni

Risk Analysis and Assessment to Enhance Safety in a Smart Kitchen, Rami Yared, Bessam Abdulrazak, „Fire Technology” 54 (2018), s. 555-577.

Wpływ czynników kognitywnych i postaw użytkowników na zachowania ograniczające ryzyko powstania pożaru

Wpływ czynników kognitywnych i postaw użytkowników na zachowania ograniczające ryzyko powstania pożaru

Insights into the Effects of Cognitive Factors and Risk Attitudes on Fire Risk Mitigation Behavior, Tianzhuo Liu, Huifang Jiao, „Computational Economics” 2018, nr 52, s. 1213-1232.

Ekonomicznie uzasadniona ochrona przeciwpożarowa przemysłowych zakładów chemicznych w kontekście efektu domina

Ekonomicznie uzasadniona ochrona przeciwpożarowa przemysłowych zakładów chemicznych w kontekście efektu domina

Cost-effective Fire Protection of Chemical Plants against Domino Effects, Nima Khakzad, Gabriele Landucci, Valerio Cozzani, Genserik Reniers, Hans Pasman, Reliability Engineering and System Safety 169 (2018), s. 412-421.

Ocena wpływu środków gaśniczych na dobra kultury

Ocena wpływu środków gaśniczych na dobra kultury

Assessing the Impact of Fire Extinguisher Agents on Cultural Resource Materials, Matthew Benfer, Emily Williams, Fire Technology 54 (2018), s. 289-311.

Otwarty system informacji geoprzestrzennej na potrzeby zarządzania pożarnictwem zgodny z INSPIRE

Otwarty system informacji geoprzestrzennej na potrzeby zarządzania pożarnictwem zgodny z INSPIRE

An INSPIRE-compliant open-source GIS for fire-fighting management, N. Gasso, Ch.A.M. Lingua, M.A. Musci, F. Noardo, M. Piras, Natural Hazards 90 (2018), s. 623-637.

do góry