• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Hierarchizacja kontroli kontaminacji w straży pożarnej: przegląd możliwości kontroli ekspozycji na substancje szkodliwe w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na nowotwory

16 Listopada 2022

Na świecie prowadzone są badania nad skutecznymi metodami redukcji narażenia na kontaminację w środowisku pożaru. To istotne, ponieważ z kontaminacją wiąże się nierozerwalnie zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory. Autorzy artykułu zauważają, że działania na rzecz obniżenia tego ryzyka prowadzone są niezależnie i często bez niezbędnej korelacji. Narodził się zatem pomysł, aby dokonać syntezy badań nad kontrolą kontaminacji, opierając się na materiałach naukowych Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH - National Institute for Occupational Safety).

Autorzy przeanalizowali ramy kontroli zanieczyszczeń w środowisku zawodowym straży pożarnej. Dzięki temu zidentyfikowali możliwe do wdrożenia środki chroniące strażaków prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze (także te opierające się na sprzęcie ochrony układu oddechowego) czy przebywających w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Analiza pozwoliła również określić luki w systemie, pomijane elementy.

Chociaż wiele prac badawczych skupia się na doskonaleniu środków ochrony indywidualnej, to w zależności od rodzaju zagrożenia działania te w autorzy artykułu uznali za mniej skuteczne niż kontrole administracyjne czy inżynieryjne podczas trwania i po zakończeniu akcji ratowniczo gaśniczej. Dodatkowo należy rozwijać kontrolę wyższego poziomu, czyli poziomu inżynierii, substytucji czy eliminacji (zastępowania substancji niebezpiecznych ich bezpieczniejszymi alternatywami), które są najskuteczniejsze, ale jednocześnie najtrudniejsze do wdrożenia. Kompleksowe podejście do zagadnienia kontaminacji w straży pożarnej, uwzględniające wszystkie poziomy kontroli, pozwoli zminimalizować ryzyko wchłaniania przez organizm strażaka zanieczyszczeń, a co za tym idzie, zachorowania na nowotwór, jest zatem rozwiązaniem najskuteczniejszym.

Hierarchy of contamination control in the fire service: Review of exposure control options to reduce cancer risk, Gavin P. Horn, Kenneth W. Fent, Steve Kerber, Denise L. Smith, Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2022, 19

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry