• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wiedza o zdarzeniach krytycznych: Know-how w pracy strażaków z krajów wschodzących

16 Listopada 2022

Know-how to sposób uczenia się, budowania wiedzy, rozwiązywania problemów oraz wytyczania własnej ścieżki zawodowej. Inaczej mówiąc, jest to praktyczne zastosowanie tego wszystkiego, co odbieramy za pomocą zmysłów w trakcie funkcjonowania w pracy (w tym konkretnym przypadku pracy strażaka).

Badanie, które opisano w artykule, pokazuje, że praca strażaka charakteryzuje się intensywnym wykorzystaniem zmysłów słuchu, czucia, węchu oraz wzroku i powiązywaniem ich z artefaktami, takimi jak m.in. dźwięk syreny alarmowej, dźwięk dzwonka telefonu osoby poszkodowanej, mundur (umundurowanie bojowe), instrumenty niezbędne do wykonywania zadań służbowych w sposób profesjonalny.

Know-how w zawodzie strażaka opiera się przede wszystkim na widocznych i niewidocznych artefaktach, na podstawie których podejmuje on decyzje, ocenia sytuację oraz emocje występujące przed, po i w trakcie krytycznych momentów zdarzenia (związanych z poczuciem bezradności, braku kontroli, szokiem). Popełniane przez strażaków błędy, ich niepowodzenia także stają się swoistymi artefaktami na drodze do profesjonalizmu - odpowiedniego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Badanie wskazuje również na potrzebę opracowania szkoleń dla strażaków w podejściu indywidualnym, opierając się na doświadczeniach badanych ratowników w konkretnym regionie świata.

Knowledge in critical events: Know-how at work of emerging country firefighters, Rodeane Militz, Shalimar Gallon, Patricia Kinast De Camillis, Betina Magalhhaes Bitencourt, Jandir Pauli, International Journal of Disaster Risk Reduction 2022, 81

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry