• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Charakterystyka toksyczności i właściwości ognioodporne organicznych materiałów izolacyjnych do zastosowań budowlanych

16 Listopada 2022

Budowlane materiały izolacyjne powstały, by zapobiegać utracie lub przyrostowi ciepła w budynkach. Do ich wytwarzania wykorzystuje się związki polimerów, takich jak poliuretan, polistyren czy polietylen - dzięki temu ich wydajność wzrasta. Większość materiałów izolacyjnych zbudowana jest ze złożonych organicznych substancji chemicznych, jest palna i podatna na zapalenie. Istnieją wobec tego pewne ograniczenia w ich stosowaniu, właśnie ze względu na emisję szkodliwych związków chemicznych.

Jeśli dochodzi do pożaru w budynku, w którym zastosowano materiały izolacyjne wytworzone na bazie substancji chemicznych generujących większą ilość gazów toksycznych i powodujących efekt duszący, liczba poszkodowanych jest większa. Aby zbadać to zagadnienie bliżej, w artykule dokonano oceny pięciu materiałów izolacyjnych zastosowanych w budynkach. Oceniano takie parametry, jak całkowite wydzielanie ciepła (THR - total heat release) oraz szybkość wydzielania ciepła (HRR - heat release rate).

Wykazano, że pianka fenolowa jest materiałem izolacyjnym, który spełnia kryteria trudnopalności (dzięki zawartej w niej żywicy fenolowej o wysokiej odporności ogniowej). Do badań ilościowych i jakościowych niebezpiecznych gazowych substancji wykorzystano spektroskopię podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), zgodnie z normą ISO 19702. Wartości dawki skutecznej w opisywanych badaniach wyznaczano natomiast na podstawie wyników analizy ośmiu gazów według normy ISO 13344.

Toxicity characteristics and fire retardant performance of commercially manufactured organic insulation materials for building applications, Seunghwan Wi, Sungwoong Yang, Young Uk Kim, Yujin Kang, Sumin Kim, Construction and Building Materials 2022, 341

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry