• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Typologia ofiar śmiertelnych w pożarach budynków mieszkalnych w Szwecji: wysokojakościowe 20-letnie wyniki

17 Października 2022

Choć wskaźniki śmiertelności w pożarach spadają, niezbędna jest szersza i dokładniejsza analiza przyczyn śmierci i typologii ofiar w pożarach budynków mieszkalnych. To z kolei powinno poprawić skuteczność działań prewencyjnych, a w efekcie obniżyć wskaźniki śmiertelności.

Wyniki poprzednio przeprowadzonego w Szwecji badania sugerowały, że ofiary śmiertelne pożarów w budynkach mieszkalnych można podzielić na sześć kategorii, jednak analizy wykonano na ograniczonym zbiorze danych, liczącym sobie obecnie ponad dekadę. Autorzy artykułu zauważyli również, że w badaniu tym poszczególnych podgrup kategorii ofiar śmiertelnych nie analizowano oddzielnie, mimo że śmiertelność w pożarach jest zjawiskiem zależnym i silnie korelującym np. z wiekiem poszkodowanych.

W najnowszym badaniu, opisanym w artykule, ponownie wzięto pod lupę typologie śmiertelności podczas pożarów budynków mieszkalnych w Szwecji - wykorzystując analizę skupień, opartą na danych z 20 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Uzyskane w ten sposób wyniki sugerują, że pierwotnie wykonane analizy skupień były stosunkowo trafne, zarówno w kontekście całej populacji, jak i osób starszych. Wyniki badania  pokazują również, że liczba ofiar śmiertelnych pożarów w budynkach mieszkalnych, do których doszło z nieznanych przyczyn, w ciągu 20-letniego okresu badawczego wzrosła w stosunku do innych grup pożarów. W toku analizy danych stwierdzono również, że ofiary śmiertelne w przypadku pożarów budynków mieszkalnych o nieznanych przyczynach występują najczęściej w porze nocnej w domach wolno stojących na wsi. Wskazane wyniki skłaniają do ponownej oceny strategii profilaktycznych dla populacji danego terenu.

 

Residential fire fatality typologies in Sweden: Results after 20 years of high-quality data, Anders Jonsson, Marcus Runefors, Johanna Gustavsson, Finn Nilson, Journal of Saety Research 2022, 82

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry