• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Zachowanie się konstrukcji aluminiowych podczas pożaru: przegląd i perspektywa

17 Października 2022

Stopy aluminium są coraz częściej stosowane w przemyśle budowlanym. Ulegają one znacznej degradacji w podwyższonych temperaturach, dlatego też przeanalizowano, jak zachowują się w środowisku pożarowym. Artykuł stanowi przegląd najnowszych badań dotyczących właściwości mechanicznych stopów aluminium w pożarze oraz po jego ugaszeniu, a także zachowania  konstrukcji z tego materiału w warunkach pożaru, z uwzględnieniem poszczególnych elementów, w tym połączenia, złącz i ogólnych systemów konstrukcyjno-szkieletowych. Ponadto autorzy omówili środki ochrony konstrukcji przed wysoką temperaturą występującą podczas pożaru, a także sformułowali rekomendacje dla przyszłych prac nad badaniami zachowania się konstrukcji ze stopu aluminium w warunkach pożaru.

Jednym z kluczowych argumentów przemawiającym za stosowaniem stopów aluminium w budownictwie jest ich stosunek wytrzymałości do masy oraz znakomita odporność na korozję. Dodatkowo tego rodzaju materiały budowlane są stosunkowo łatwe w konserwacji i estetyczne. Niestety najsłabszym punktem aluminium jest jego odporność na ogień. Z artykułu można dowiedzieć się, które konstrukcje z tego materiału wypadają pod tym względem lepiej, a które gorzej.

 

Structural fire behaviour of aluminium alloy structures: Review and outlook, Zhongxing Wang, Mengyu Li, Quinghua Han, Xiang Yun, Kan Zhou, Leroy Gardner, Federico M. Mazzolani, Engineering Structures 2022, 268

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry