• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Testy pożarowe pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie litowo-jonowe w tunelach

26 Stycznia 2023

Napęd elektryczny jako alternatywna technologia upowszechnił się już w takim stopniu, że konieczne są kolejne badania związane z bezpieczeństwem pożarowym wyposażonych w niego pojazdów oraz - co równie ważne - analizy i testy obrazujące zachowanie się pojazdów elektrycznych podczas pożaru. Ważne, by badania skutkowały właściwą polityką i odpowiednim ustawodawstwem regulującym użytkowanie pojazdów elektrycznych.
Konsekwencje pożarowe, na które zwrócili uwagę autorzy artykułu, wymagają bardziej szczegółowych analiz, zarówno jeśli chodzi aspekt bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak i służb ratunkowych. Ich ocena powinna uwzględniać specyfikę pożaru, wpływ emisji toksycznych związków na użytkowników tuneli, a także analizę konkretnych strategii działań ratowniczo-gaśniczych.
Badania przeprowadzono ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów elektrycznych oraz trudności napotykane podczas działań gaśniczych - problem stanowiła intensywność spalania, zgłaszano także trudności z ugaszeniem baterii litowo-jonowych. Większość badań dotyczyła dotychczas samych ogniw i brakowało eksperymentów z udziałem rzeczywistych pojazdów.
W 2018 r. rząd Austrii zlecił projekt dotyczący wpływu zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych na bezpieczeństwo w tunelach. Badano samochody osobowe, ciężarowe oraz bezpieczeństwo użytkowników tuneli w zależności od jego konstrukcji. Analizowano uwalnianie się ciepła, wytwarzanie substancji toksycznych, porównywano charakterystykę palenia się pojazdów zasilanych spalinowo i bateryjnie. Artykuł skupia się na pełnowymiarowych badaniach pożarów samochodów osobowych w tunelach drogowych, wcześniej badania prowadzono najczęściej w halach lub dotyczyły one zaledwie pojedynczych modułów bateryjnych.

Fire tests with lithium-ion battery electric vehicles in road, Peter Sturm, Patrik Fössleitner, Daniel Fruhwirt, Robert Galler, Robert Wenighofer, Simon Franz Heindl, Stefan Krausbar, Oliver Heger, Fire Safety Journal 2022, 134

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry