• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

Z pomocą dla poszkodowanych

21 Lipca 2023

fot. MSWiAWe wtorek 6 czerwca nad ranem Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej na rzece Dniepr w okupowanej miejscowości Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim. Władze Ukrainy zarządziły ewakuację kilku tysięcy osób z terenów zagrożonych powodzią. Całkowitemu zniszczeniu uległa hydroelektrownia znajdująca się na zaporze. Podtopionych zostało kilkanaście miejscowości i kilkaset domów.
W związku ze zniszczeniem zapory minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie pomocy rzeczowej w postaci cystern na wodę oraz pomp wysokiej wydajności. Z zapotrzebowaniem rzeczowym strona ukraińska wystąpiła za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC).
- W związku z dramatyczną sytuacją ludności cywilnej po zniszczeniu przez Rosję zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce wraz z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydowałem o przekazaniu 10 cystern na wodę o pojemności 18 tys. litrów oraz 10 pomp wysokiej wydajności. Dziękuję Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie - powiedział minister.
Ukraina zwróciła się o pomoc w ramach Mechanizmu Wspólnotowego Unii Europejskiej, którego jest członkiem. Polska od 2022 r. mocno zabiegała o poparcie dla Ukrainy we włączeniu jej do tego systemu. Dzięki osobistemu zaangażowaniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego cel został osiągnięty. W Polsce krajowym punktem kontaktowym Wspólnotowego Mechanizmu UE w zakresie pomocy humanitarnej oraz ratowniczej jest Państwowa Straż Pożarna.

MSWiA

do góry