• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

Na straży paliw

21 Lipca 2023

fot. MSWiAKomendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Maciejem Wąsikiem 22 czerwca wzięli udział w uroczystym jubileuszu 60-lecia Zakładowej Straży Pożarnej PKN Orlen, odbywającym się w Domu Technika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w Płocku. Podczas obchodów kilkunastu strażaków płockiego koncernu otrzymało z rąk ministra odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele PSP oraz zakładowych jednostek, w tym krajowych spółek naftowych.
Zakładowa straż pożarna działająca w strukturach PKN ORLEN jest największą w Polsce i jedną z największych tego typu jednostek w Europie. Powstawała i wzbogacała swoje zasoby sukcesywnie od 1963 r. wraz z rozwojem płockiego zakładu produkcyjnego. Od 60 lat zapewnia bezpieczeństwo nie tylko pracownikom, ale także społeczności lokalnej. Prowadzi akcje ratowniczo-gaśnicze nie tylko na terenie obiektów spółki, ale także w całej Polsce, w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych - SPOT.
Specjalizacją strażaków ORLEN-u jest gaszenie pożarów w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, usuwanie skutków awarii chemicznych oraz prowadzenie działań w obszarze ratownictwa wodnego, technicznego, przedmedycznego i wysokościowego. Strażacy prowadzą w obiektach produkcyjnych koncernu systematyczne kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkie działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa, a tym samym minimalizowania ryzyka powstania pożaru, awarii lub innego miejscowego zagrożenia.

Wydział Prasowy KG PSP

do góry