• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

Ustawa w przygotowaniu

13 Lipca 2022

fot. MSWiAOstatnie lata nie szczędziły Polsce, Europie i całemu światu trudnych doświadczeń. Sprawne działanie państwa i jego instytucji polega jednak na wyciąganiu z nich wniosków, by zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa obywatelom. Aby tak się stało, przygotowywana jest ustawa o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. 14 czerwca wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik przedstawili szczegóły projektu tego ważnego aktu prawnego. Będzie on stanowił uzupełnienie ustawy o obronie ojczyzny.

- Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej koncentruje się na sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym, z sytuacją ludności cywilnej w przypadkach ekstremalnych - powiedział minister Mariusz Kamiński.

Rozwiązania prawne powstały na bazie doświadczenia osób na co dzień działających w sytuacjach kryzysowych - wojewodów, samorządowców, strażaków PSP i OSP. Przede wszystkim uproszczone zostaną procedury biurokratyczne - powstanie system informatyczny rejestrujący zasoby ochrony ludności i ułatwiający tym samym przygotowanie regionu do sytuacji kryzysowej. Plany zarządzania kryzysowego od poziomu krajowego do gminnego odejdą w niepamięć.

Jedną ze zmian będzie również zastąpienie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) przez krajowy system ratowniczy.

Z kolei Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego stanie się szybko i sprawnie działającym centrum decyzyjnym i wykonawczym w razie sytuacji kryzysowej. Na jego czele będzie stał premier, zastępcą zostanie mianowany minister spraw wewnętrznych. W przypadku zagrożenia występującego na mniejszym obszarze działania podejmie odpowiednio minister i wojewodowie.

Jak będzie wyglądało finansowanie nowego systemu? Powstanie Fundusz Ochrony Ludności, którego środki będą wynosiły 0,1 PKB naszego państwa, czyli obecnie około 3 mld zł. Na rozwiązywaniu problemów z tak istotnego obszaru nie należy oszczędzać.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry