• Tłumacz języka migowego
Rzut oka

Mamy Akademię Pożarniczą!

14 Czerwca 2023

fot. Wydział Prasowy KG PSP29 maja 2023 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się uroczystość, podczas której prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.
Podczas uroczystego podpisywania ustawy obecni byli również: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny wraz z rektorem-komendantem SGSP nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. uczelni, oraz kierownictwo Policji i Straży Granicznej.
Na mocy niniejszej ustawy ulegają zmianie nazwy dwóch uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - na Akademia Pożarnicza oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - na Akademia Policji w Szczytnie, a także utworzona zostaje nowa resortowa uczelnia - Wyższa Szkoła Straży Granicznej.
Prezydent RP Andrzej Duda, podpisując akt prawny, zaznaczył: ¬¬- To ważny moment dla całej Rzeczypospolitej i dla jej służb. Ustawa przed chwilą podpisana ma fundamentalne znaczenie dla kształcenia formacji mundurowych. Obie uczelnie uzyskują awans dla ich znaczenia naukowego. To nowe perspektywy rozwojowe.
Funkcjonowanie SGSP pod nazwą Akademia Pożarnicza jednoznacznie wskazywało na charakter jej działalności, bowiem jest to dobrze wyposażona uczelnia o profilu ogólnoakademickim. Tradycje szkoły sięgają lat 30. ubiegłego wieku, zaś od 1982 r. jest to uczelnia, która nieprzerwanie kształci kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej i specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest miejscem, w którym zdobywa się wiedzę i pożądane umiejętności na najwyższym poziomie.

Wydział Prasowy KG PSP

do góry