• Tłumacz języka migowego
Rzut oka, Różności Marta Giziewicz

Konkurs kalendarzowy

10 Stycznia 2022

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ma coś dla młodych pasjonatów bezpieczeństwa pożarowego - trwa konkurs kalendarzowy, w którym uczniowie klas 1-8 mają szansę zaprezentować swój talent plastyczny i pomysłowość.

fot. KG PSPKonkurs przewiduje trzy kategorie: konkurs plastyczny (indywidualny) na temat „Państwowa Straż Pożarna za 30 lat” - kierowany do uczniów klas 1-4, konkurs na infografikę dotyczący kampanii społecznych PSP - dla uczniów klas 5-8 oraz konkurs na spot filmowy pt. „Bezpieczny ja”- dla zespołów uczniów klas 1-8.

Prace konkursowe należy wysyłać na adres Komendy Głównej PSP, do Wydziału Prewencji Społecznej, z dopiskiem nazwy konkursu (PLASTYCZNY, INFOGRAFIKI, SPOT). Termin na przesłanie prac to 8 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-i-regulaminy-rok--2022

Powodzenia!

MG

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

do góry