• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Łańduch

Generałowie o 30-leciu

16 Sierpnia 2022

Rocznica powstania Państwowej Straży Pożarnej to okazja do uroczystości, wspomnień, podsumowań i refleksji, co dalej. W takiej atmosferze przebiegała konferencja pt. „XXX-lecie PSP z perspektywy Klubu Generałów PSP RP”.

Powstało już kilka książek i publikacji o początkach PSP, włączając w to opracowanie przygotowane przez nasze czasopismo. Spotkanie generałów pożarnictwa miało jednak charakter wyjątkowy. Można powiedzieć, że spotkała się żywa historia, wszak wielu z uczestników konferencji tworzyło struktury organizacyjne PSP na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Wielu brało udział w skomplikowanych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak ta podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej czy powodzi tysiąclecia z 1997 r. Jako dowódcy na różnych frontach ratowniczych doświadczyli trudów budowania nowej formacji. A był to czas niełatwy - kraj zmagał się z kryzysem gospodarczym, brakowało sprzętu, warunki służby pozostawiały wiele do życzenia, tak jak i ochrona osobista strażaków. Podkreślali jednak, że w polskich strażakach była siła i świadomość, że uczestniczą w czymś ważnym i wielkim. A sami zaakcentowali satysfakcję z faktu, że początek PSP był też ich udziałem.

fot. Anna Łańduch / PPPodczas konferencji nie zabrakło wspomnień, anegdot i refleksji. Pojawiły się podczas trzech sesji panelowych. Dwie z nich były poświęcone uwarunkowaniom powstania nowej formacji ratowniczej oraz doświadczeniom pierwszego okresu funkcjonowania PSP, trzecia - ważkiej kwestii miejsca PSP w systemie ochrony ludności. Dyskutantami byli nie tylko generałowie, lecz także osoby pełniące istotne funkcje w organach decyzyjnych państwa, przedstawiciele samorządów, producentów sprzętu i samochodów pożarniczych oraz organizacji ratowniczych, w tym ochotniczych straży pożarnych. W ostatniej sesji głos zabrał także nadbryg. Adam Konieczny, zastępca komendanta głównego PSP.

Konferencję, która odbyła się 25 czerwca, otworzył dziekan Klubu Generałów PSP RP gen. brygadier w st. sp. Wiesław. B. Leśniakiewicz. Wśród gości znaleźli się mi.in. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Waldemar Pawlak oraz gen. Drahoslav Ryba - dziekan Klubu Generałów Korpusu Ratowniczo-Gaśniczego Republiki Czeskiej.

Anna Łańduch Anna Łańduch

Redaktor Naczelny „Przeglądu Pożarniczego”

do góry