• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Paweł Florek

Debatując o innowacjach

2 Lutego 2024

12 października w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu”. CNBOP-PIB jako organizator, współorganizatorzy oraz partnerzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w wydarzeniu, zarówno w formie stacjonarnej w siedzibie CNBOP-PIB, jak i zdalnie – przez transmisję on-line.

Rosnąca liczba obiektów wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii i stacje ładowania, wzrost liczby zdarzeń z udziałem pojazdów elektrycznych, a także zmiany w organizacji i zasobach PSP to istotne wyzwanie dla ochrony przeciwpożarowej, wobec których nauka w połączeniu z praktyką nie mogą pozostawać biernymi.

bezpieczeństwo pożaroweW trakcie konferencji przedstawiciele PSP, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych i producentów oraz specjaliści i eksperci zaprezentują dotychczasowe wyniki badań oraz prognozy w kontekście bezpiecznego użytkowania innowacyjnych technologii bazujących na alternatywnych źródłach energii. Nie zabraknie perspektywy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.

Proponowany format konferencji pozwala na nieograniczoną wymianę doświadczeń oraz aktywny udział uczestników z różnych branż. Organizatorzy oferują także ciekawą przestrzeń wystawową i panel dyskusyjny, zaprezentują również liczne publikacje, w tym w dostępie otwartym, na temat praktyk, których celem jest wzrost bezpieczeństwa użytkowników instalacji PV, pojazdów elektrycznych oraz magazynów energii.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, a patronat medialny – redakcja „Przeglądu Pożarniczego”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz warunków uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej organizatora: www.cnbop.pl w zakładce „Aktualności” i „Szkolenia”. Pytania można kierować również na adres e-mail: szkolenia@cnbop.pl.

Paweł Florek

Paweł Florek Paweł Florek

Paweł Florek jest absolwentem SGSP, pracownikiem Działu Wsparcia i Audytów w CNBOP-PIB, w którym od 8 lat realizuje zadania w obszarze projektów naukowo-badawczych; ponadto jest również aktywnym druhem OSP Józefów i pilotem BSP

wszystkie w kategorii Rzut oka
 
do góry