• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Anna Sobótka

APoż otwiera drzwi

15 Sierpnia 2023

Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego, Centralna Szkoła Pożarnicza, Centralna Oficerska Szkoła Pożarnicza, Szkoła Oficerów Pożarnictwa, Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej… Mijają kolejne dekady, a wraz z nimi zmienia się nazwa uczelni i jej oblicze. 1 sierpnia to kolejny przełomowy dzień w historii placówki kształcącej przyszłych oficerów pożarnictwa - zyskała nowe miano: Akademii Pożarniczej (APoż). Stało się to zgodnie z założeniami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zmiana ta oddaje rozwój dydaktyczny i naukowy uczelni przy zachowaniu łączności z poprzednimi pokoleniami kształcącymi się w tych murach i kontynuacji ich dorobku. Akademia Pożarnicza będzie z jeszcze większą intensywnością dążyć do rozwoju wiedzy i umiejętności w obszarze ochrony przeciwpożarowej, przekazywać je z najwyższym zaangażowaniem młodym funkcjonariuszom PSP i studentom cywilnym. Nie mniej ważne są badania naukowe w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem, m.in. inżynierią bezpieczeństwa czy ochroną ludności.

Nowy etap w rozwoju uczelni został uczczony spotkaniem społeczności akademickiej APoż, w którym uczestniczyli zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny oraz przedstawiciele kierownictwa Komendy Głównej PSP.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry