• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 312

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli)

Opierając się na wieloletnich doświadczeniach w leczeniu nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych, dzieci i noworodków, towarzystwa medyczne na całym świecie wypracowały algorytmy postępowania zapewniające najwyższą skuteczność zabiegów resuscytacyjnych. Przekłada się to na wzrost przeżywalności.

Wentylacja zastępcza

Wentylacja zastępcza

Wentylacja zastępcza

Niewydolność oddechowa i zatrzymanie oddechu to stany zagrożenia życia, które bardzo szybko prowadzą do niedotlenienia mózgu, narządów wewnętrznych, a w konsekwencji do śmierci. W przypadku ciężkich zaburzeń oddychania, gdy tlenoterapia bierna jest nieskuteczna, rozpoczęcie sztucznej wentylacji to jedyny sposób dostarczenia tlenu do organizmu. 

Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych

Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych

Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych

Podczas nagłego zatrzymania krążenia w warunkach normotermii rezerwy tlenowe organizmu wystarczają zaledwie na 3-5 min [1]. Po tym czasie dochodzi do niedotlenienia i nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Udrożnienie dróg oddechowych i rozpoczęcie wentylacji poszkodowanego jest jednym z najważniejszych elementów resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Ciało obce w drogach oddechowych

Ciało obce w drogach oddechowych

Ciało obce w drogach oddechowych

Aspiracja ciała obcego do dróg oddechowych, które uniemożliwiając dostarczanie tlenu do płuc, prowadzi w krótkim czasie do postępującego niedotlenienia organizmu, a następnie do śmierci. Z tego powodu bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie zakrztuszenia i podjęcie odpowiednich działań.

Zapłon gazów pożarowych – ukryty zabójca

Zapłon gazów pożarowych – ukryty zabójca

Zapłon gazów pożarowych – ukryty zabójca

W wielu pożarach dochodzi do zapłonu gazów pożarowych. Aby móc przewidzieć to zjawisko, strażacy muszą wykazać się umiejętnością czytania pożaru i wykorzystywania współczesnej technologii, np. termowizji, a także znać się na konstrukcji budynków i szybko reagować na to, co nieoczekiwane.

Z nauką na ulicę

Z nauką na ulicę

Z nauką na ulicę

Badania pożarów w obiektach mieszkalnych mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia zagrożeń, a także ochrony życia zarówno ich mieszkańców, jak i strażaków prowadzących działania gaśnicze.

Wentylacja to nie panaceum

Wentylacja to nie panaceum

Wentylacja to nie panaceum

Większość z nas miała już z pewnością okazję prowadzić wentylację pożarową. Czasem w pełni świadomie, a czasem bez przywiązywania do tego większej uwagi, bo przecież samo otwarcie drzwi frontowych podczas natarcia na pożar jest już rodzajem wentylacji: dym i gorące gazy zaczynają z budynku (pomieszczenia) wypływać, a napływa do niego  świeże powietrze.. Jednak aby w pełni zrozumieć, czym jest wentylacja

Towary niebezpieczne w transporcie drogowym

Towary niebezpieczne w transporcie drogowym

Towary niebezpieczne w transporcie drogowym

Jakie korzyści daje strażakom znajomość przepisów wynikających z załączników do umowy ADR? Może się znacznie przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności działań. Ale i uśpić czujność.

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce

Mats Rosander i Krister Gisselson ze Szwecji około 1983 r. zaczęli używać pulsacyjnych prądów rozproszonych, wprowadzając zmiany w technice zwalczania pożaru. Nie spodziewali się, że wywołają prawdziwą rewolucję. Niedługo potem Anders Lauren – oficer straży ze Sztokholmu zaczął ćwiczyć zastosowanie nowych technik, wykorzystując kontenery do transportu morskiego. Dziś niemal w każdym zakątku świata powstają

Pożary wewnętrzne – standardy szkolenia a rzeczywistość

Pożary wewnętrzne – standardy szkolenia a rzeczywistość

Pożary wewnętrzne – standardy szkolenia a rzeczywistość

Kształcenie w zawodzie strażaka to proces, w którym ważna jest zarówno strona teoretyczna, jak i praktyczna. Aby skutecznie realizować zadania praktyczne, każdy strażak musi najpierw przejść gruntowne szkolenie teoretyczne.

do góry