• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 330

Działania w niskich stanach osobowych - cz. 2.

Działania w niskich stanach osobowych - cz. 2.

Działania w niskich stanach osobowych - cz. 2.

W poprzednim numerze przedstawiłem problem, z którym strażacy zmagają się codziennie – wyjazd do akcji w niepełnym składzie wozu bojowego. Jak działać możliwie skutecznie w trzy lub cztery osoby i zapewnić sobie bezpieczeństwo?

Potencjał do wykorzystania

Potencjał do wykorzystania

Potencjał do wykorzystania

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy powstał 1 stycznia 1995 r. Od tego czasu minęło już 20 lat, więc zmiany zachodzące w systemie są dobrze widoczne.

Perspektywy rozwoju KSRG

Perspektywy rozwoju KSRG

Perspektywy rozwoju KSRG

Mocnym akcentem obchodów 20-lecia KSRG była zorganizowana w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie konferencja pt. „20-lecie powstania KSRG – stan aktualny i perspektywy rozwoju”.

Inspekcje OSP

Inspekcje OSP

Inspekcje OSP

Inspekcja gotowości operacyjnej to bardzo ważny sposób sprawdzenia zdolności podmiotu będącego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopnia jego przygotowania do działań ratowniczych. Artykuł ten skierowany jest głównie do członków ochotniczych straży pożarnych, skupię się więc nad metodyką przeprowadzania inspekcji właśnie w OSP.

Przyszłość jest w naszych rękach

Przyszłość jest w naszych rękach

Przyszłość jest w naszych rękach

O problemach dnia codziennego społecznej służby strażaków ochotników w rozmowie z komendantem gminnym ZOG ZOSP RP w Dębem Wielkim dh. Grzegorzem Ostrowskim.

Działania w niskich stanach osobowych (cz. 1)

Działania w niskich stanach osobowych (cz. 1)

Działania w niskich stanach osobowych (cz. 1)

W ciągu ostatnich kilku lat dostępność ochotników, zwłaszcza w godzinach pracy, czyli od 7.00 do 16.00, zdecydowanie zmalała. Skutkuje to koniecznością wyjazdu do akcji zastępów w okrojonej obsadzie – do często trzech lub czterech strażaków. Podobnie jest w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

O BHP inaczej niż zwykle

O BHP inaczej niż zwykle

O BHP inaczej niż zwykle

Myśląc o BHP, najczęściej mamy w głowie zbiór suchych przepisów. A warto podeprzeć je konkretnymi przykładami z życia. Dobrze uczyć się na własnych błędach, ale jeszcze lepiej - na cudzych. To zdecydowanie mniej boli.

Handbook – prawa ręka dowódcy

Handbook – prawa ręka dowódcy

Handbook – prawa ręka dowódcy

Inspiracją do napisania tego tekstu był dla mnie opublikowany w PP 8/2015 artykuł Pawła Respondka, opisujący jego autorski pomysł notatnika, który niezwykle ułatwia i porządkuje pracę kierującego działaniem ratowniczym. W swojej codziennej pracy w jednostce ratowniczo-gaśniczej używam podobnego notatnika. Moim zdaniem wpisuje się on w podobną ideę i tworzy doskonałe uzupełnienie „Notatnika KDR”.

KSRG – system otwarty na przyszłość

KSRG – system otwarty na przyszłość

KSRG – system otwarty na przyszłość

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to przedsięwzięcie organizacyjne, dla którego Państwowa Straż Pożarna stanowi fundament, a kluczowymi jego podmiotami są ochotnicze straże pożarne.

Suspension trauma – ciekawy problem

Suspension trauma – ciekawy problem

Suspension trauma – ciekawy problem

Podczas II Międzynarodowej Konferencji Lekarzy Ratowników Górskich w 1972 r. w Innsbrucku wskazano, że natychmiastowe położenie poszkodowanego pozostającego wcześniej w podwieszeniu może prowadzić do zatrzymania u niego czynności serca (rescue death).

do góry