• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 312

KSRG – system otwarty na przyszłość

KSRG – system otwarty na przyszłość

KSRG – system otwarty na przyszłość

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to przedsięwzięcie organizacyjne, dla którego Państwowa Straż Pożarna stanowi fundament, a kluczowymi jego podmiotami są ochotnicze straże pożarne.

Suspension trauma – ciekawy problem

Suspension trauma – ciekawy problem

Suspension trauma – ciekawy problem

Podczas II Międzynarodowej Konferencji Lekarzy Ratowników Górskich w 1972 r. w Innsbrucku wskazano, że natychmiastowe położenie poszkodowanego pozostającego wcześniej w podwieszeniu może prowadzić do zatrzymania u niego czynności serca (rescue death).

Pod wiatr

Pod wiatr

Pod wiatr

Ratownictwo w elektrowniach wiatrowych to z wielu względów duże wyzwanie dla strażaków. Warto poznać te obiekty. Z każdym rokiem pojawiają się bowiem kolejne, a w ślad za nimi nowe zagrożenia.

Pożary kominowe

Pożary kominowe

Pożary kominowe

Sezon jesienno-zimowy to okres, w którym wzrasta liczba zdarzeń związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych, w tym pieców na paliwo stałe i gazowe. Jaka jest faktyczna skala zagrożenia? Co mówią statystyki? W jaki sposób zminimalizować zagrożenie, zredukować liczbę powstałych zdarzeń i osób poszkodowanych?

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

W 1961 roku Bernard Lown przedstawił urządzenie, które można było wykorzystać do leczenia śmiertelnych zaburzeń rytmu serca. Defibrylator generował energię elektryczną w postaci prądu stałego i dostarczał ją do mięśnia sercowego, pozwalając przywrócić mu regularny rytm. Metoda była nie tylko skuteczniejsza od dotychczas stosowanej farmakoterapii, lecz także bezpieczna.

Lekcja z dekontaminacji

Lekcja z dekontaminacji

Lekcja z dekontaminacji

Polscy i litewscy strażacy już po raz kolejny uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach doskonalących reagowanie w sytuacji zagrożenia.

Jak chronić ludność?

Jak chronić ludność?

Jak chronić ludność?

Kiedy już poznamy wewnątrzzakładowy system bezpieczeństwa w części dotyczącej zapobiegania awarii przemysłowej oraz ograniczania jej następstw, w kolejnym etapie musimy prześledzić sposoby postępowania przy jej zwalczaniu oraz aktywnym ograniczaniu lub usuwaniu związanych z nią skutków. Sposoby te oraz wykaz zasobów niezbędnych do ich realizacji powinny być ujęte w dwóch powiązanych ze sobą dokumentach:

Ekologicznie na Warcie

Ekologicznie na Warcie

Ekologicznie na Warcie

Skażenie olejem rzeki stanowi bardzo duże zagrożenie dla środowiska. Rozlew olejowy, zwłaszcza na szerokiej i szybko płynącej rzece, dynamicznie się rozprzestrzenia i obejmuje swoim zasięgiem znaczną jej długość. Aby skutecznie stawić czoła takiemu zagrożeniu, należy doskonalić organizację akcji ratownictwa ekologicznego na rzekach.

Bezpieczne LNG

Bezpieczne LNG

Bezpieczne LNG

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin i rosnące koszty ropy i benzyny sprawiają, że pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi: LPG, CNG, LNG czy wodorem cieszą się coraz większą popularnością. Każde z nich stwarza specyficzne zagrożenia. Przyjrzyjmy się pojazdom zasilanym schłodzonym skroplonym gazem ziemnym LNG (ang. liquid natural gas).

Jak zwiększyć efektywność pośredniego masażu serca?

Jak zwiększyć efektywność pośredniego masażu serca?

Jak zwiększyć efektywność pośredniego masażu serca?

Jakość uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej ma kluczowe znaczenie dla przeżycia osoby poszkodowanej. W artykule tym podejmujemy próbę oceny efektywności trzech różnych metod uciskania klatki piersiowej.

do góry