• Tłumacz języka migowego
Ratownictwo i ochrona ludności Tomasz Dzidek

Światowy poziom logistyki

4 Października 2016

Państwowa Straż Pożarna nigdy wcześniej nie zabezpieczała pod względem logistycznym i operacyjnym tak dużej imprezy, jak Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie, Wieliczce, Wadowicach i Oświęcimiu. Czy podołała temu wyzwaniu?Światowy poziom logistyki

Zadania związane z logistycznym zabezpieczeniem wizyty Ojca Świętego oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 obejmowały kilka podstawowych elementów. Zadysponowane siły i środki musiały zostać przyjęte i rozlokowane we właściwy sposób, a strażakom trzeba było zagwarantować zakwaterowanie, które umożliwiałoby także podmianę podczas trwania imprezy. Należało zapewnić wyżywienie, zadbać o dostateczną ilość środków gaśniczych oraz możliwość wymiany uszkodzonego, niesprawnego wyposażenia samochodów specjalnych i gaśniczych, transport, bieżące naprawy awaryjne pojazdów i sprzętu specjalistycznego, a także paliwo oraz smary do nich. Nie lada wyzwanie stanowiła już sama organizacja punktów logistycznych na terenie Pól Miłosierdzia w Brzegach.

Zasady funkcjonowania wsparcia logistycznego operacji

Do sztabu małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP powołano osoby odpowiedzialne zaprzygotowanie logistyczne operacji na terenie województwa małopolskiego. Analogicznie - w sztabach komendanta miejskiego PSP w Krakowie, a także komendantów powiatowych PSP w Wieliczce i Oświęcimiu.

W KW PSP i KM PSP w Krakowie oraz KP PSP w Wieliczce i Oświęcimiu powołane zostały komórki logistyczne pełniące służbę dyżurną, składające się z pracowników Wydziału Logistycznego KW PSP Kraków oraz pracowników wydziałów kwatermistrzowskich i technicznych wymienionych komend.

Ponadto w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej podległej KM PSP w Krakowie zostały wyznaczone trzyosobowe sekcje logistyczne, odpowiedzialne m.in. za dowóz i rozdysponowanie wyżywienia, utrzymania czystości w punktach przyjęcia sił i środków (PPSiŚ).

Zakwaterowanie

Od 24 lipca do 2 sierpnia zabezpieczonych zostało około 6000 noclegów (osobodni). Strażacy z Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO) biorący udział w zabezpieczeniu ŚDM zostali zakwaterowani w trzech JRG oraz w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Miejsca te były jednocześnie punktami przyjęcia sił i środków. Dysponowanie sił i środków wojewódzkiego odwodu operacyjnego bezpośrednio z macierzystych jednostek do miejsc pełnienia służb ograniczyło liczbę potrzebnych miejsc noclegowych. Dzięki współpracy z innymi służbami oraz podmiotami udało się także zorganizować inne stałe punkty na zakwaterowanie (ciągi dekontaminacyjne przy szpitalach, posterunki stałe na węzłach autostradowych przy wykorzystaniu infrastruktury autostradowej czy zaplecze Muzeum Lotnictwa na lotnisku Czyżyny). Z noclegów korzystało od 50 do aż 800 strażaków z COO.

Osoby pełniące służbę w sztabie małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP zostały zakwaterowane w obiektach KW PSP w Krakowie.

Wyżywienie

Potrzebowało go każdego dnia od 500 do 1250 osób. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie dbała o wyżywienie wszystkich osób biorących udział w zabezpieczeniu ŚDM, wydawano także pakiety żywieniowe „S”. Dotyczyło to okresu od 21 lipca do 1 sierpnia. W tym czasie wydano łącznie ponad 24 tys. posiłków, w tym około 6000 racji w formie pakietów żywieniowych „S”.

Zaplecze gastronomiczne SA PSP w Krakowie pozwoliło na przygotowywanie ponad 1200 posiłków. Na śniadania i kolacje wydawany był suchy prowiant, natomiast jednodaniowe ciepłe obiady dystrybuowano w termosach. Jedzenie było dostarczane zastępom będącym w odwodzie przez zespoły zaopatrzeniowe do miejsc zakwaterowania i punktów stałych.

Pakiety żywieniowe „S” były wydawane zastępom przed wyjazdem na posterunki w punktach zakwaterowania. System ten ograniczył zaangażowanie dodatkowych sił zaplecza logistycznego oraz odciążył krakowską SA PSP.

Punkty na logistycznej mapie ŚDM

Punkty logistyczne na terenie Pól Miłosierdzia w Brzegach - najważniejsza, a zarazem najtrudniejsza do zabezpieczenia z punktu widzenia logistycznego była operacja w Brzegach, trwająca praktycznie od 29 do 31 lipca. Brało w niej udział około 500 strażaków, których wcześniej należało odpowiednio zaopatrzyć oraz zapewnić im miejsce odpoczynku. Nie było bowiem możliwości dojazdu, podmian czy dostarczenia żywności w trakcie uroczystości. Wyznaczono więc sześć punktów logistycznych przewidzianych do organizacji zaplecza technicznego, w tym jeden w strefie „0”.

Wyposażenie punktów logistycznych - w każdym punkcie znajdował się kompletny kontener kwatermistrzowski (sześć namiotów z wyposażeniem, m.in. nagrzewnicami, agregatami prądotwórczymi, stołami, łóżkami itp.). W namiotach zorganizowano magazyny wody i środków czystości oraz zaplecze socjalne dla patroli pieszych i posterunków stałych. Były one również wyposażone w ładowarki sprzętów wykorzystywanych do utrzymywania łączności. Namioty sprawdziły się także jako punkty pomocy medycznej. Do obsługi pięciu punktów przydzielono po trzy quady. Pojazdy te przydały się do przewożenia sprzętu, wody, a w szczególności do transportu osób wymagających pomocy medycznej.

Obsada namiotów logistycznych i jej zadania - obsadą pięciu punktów logistycznych były siedmioosobowe zespoły (dwie osoby z województwa, z którego zadysponowano kontener, jedna z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia KW PSP w Krakowie, dwóch kadetów oraz dwóch koordynatorów). W strefie „0” obsada punktu była dwuosobowa. Jej zadaniem był nadzór nad sprzętem, wydawanie posiłków oraz napojów, ładowanie sprzętów wykorzystywanych do łączności dla osób z patroli pieszych i posterunków.

Punkty logistyczne na Błoniach oraz w Łagiewnikach - oparte były na bazie autobusów wcześniej dowożących patrole  piesze do działań.

Punkty logistyczne w Wieliczce, Oświęcimiu i Wadowicach - wykorzystywały obiekty oraz infrastrukturę komend powiatowych.

Punkty przyjęcia sił i środków

Podczas ŚDM zorganizowano cztery punkty koncentracji. Główny znajdował się na terenie zakładów tytoniowych (miał osiem osób obsługi). Przewidziano także trzy punkty pomocnicze z czteroosobową załogą każdy, rozmieszczone na terenie JRG 4, 5 i 6 KM PSP w Krakowie. Z punktów przyjęcia sił i środków funkcjonariusze byli kierowani do wyznaczonych miejsc zakwaterowania lub bezpośrednio do działań.

Takie rozwiązanie pozwoliło na sprawne przyjmowanie zastępów z COO, wyeliminowano niebezpieczeństwo ewentualnych zatorów podczas ich przyjmowania, wyjazdów do działań i powrotów. Kolejną zaletą zorganizowania punktów w taki sposób, była możliwość równomiernego rozmieszczenia sił COO na terenie miasta, co znacznie skróciło czas dojazdu zastępów na posterunki, a także sprawnego rozformowania po zakończeniu zabezpieczenia ŚDM.

W trakcie przyjmowania zastępów, każdy z dowódców otrzymywał check listę zawierającą niezbędne informacje (m.in. numery telefonów do osób funkcyjnych, punktów serwisowych). Punkty przyjęły 125 zastępów z COO. W zabezpieczeniu ŚDM brało udział 108 pojazdów z WOO oraz 102 pojazdy zaplecza logistycznego. W sumie w zabezpieczenie ŚDM zaangażowanych było 335 samochodów.

Zespoły logistyczne w punktach przyjęcia sił i środków odpowiedzialne były za sprawdzenie stanu paliwa i liczników w przybyłych pojazdach (zgodność z okresowymi kartami pracy pojazdów i sprzętu) oraz zgodności danych wynikających z protokołu przyjęcia pojazdu. Miały one także przekazać przybyłym strażakom oznaczenia, identyfikatory pojazdów oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za tankowanie i tych, do których należy zgłaszać usterki i awarie. Informowały również o miejscu zakwaterowania i sposobie żywienia.

Środki transportu

Sztab komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie dysponował pojazdami krakowskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostek organizacyjnych PSP woj. małopolskiego oraz pojazdami i sprzętem COO. Były one wykorzystywane m.in. do:

  • transportu kadetów/podchorążych uczestniczących w patrolach pieszych wszystkich podoperacji oraz kadetów/podchorążych pełniących służbę na posterunkach,
  • transportu osób pracujących na posterunkach (podmian) i z powrotem, do punktów zakwaterowania na odpoczynek lub posiłek (36 pojazdów),
  • przewozu środków gaśniczych, sprzętu, środków żywnościowych i napojów (29 pojazdów).

Serwis

Stały punkt serwisowy powstał w warsztacie JRG 5 KM PSP w Krakowie. Dodatkowe mobilne punkty serwisowe mogły działać w zamkniętych strefach. Przykładem ich zadań może być chociażby załatanie namiotu ciągu dekontaminacyjnego. Takie rozwiązanie umożliwiało szybkie usuwanie usterek i awarii.

W trakcie ŚDM odnotowano 85 awarii i usterek pojazdów oraz sprzętu należącego do PSP. Były one w miarę możliwości na bieżąco usuwane. Pojawiło się jednak kilka generujących większe koszty, m.in.: awaria sprzęgła, skrzyni biegów, uszkodzenie centrali telefonicznej na skutek wyładowania atmosferycznego, awarie kół/opon, oświetlenia, układów hydraulicznych. Miała miejsce także jedna kolizja: pojazdu GBA z JRG 1 w Opolu podczas jazdy niealarmowej. Winę za zdarzenie ponosił inny uczestnik ruchu drogowego.

Paliwo

Tankowanie odbywało się na 15 wskazanych stacjach benzynowych, co umożliwiały karty flotowe. Dodatkowo działały cztery mobilne punkty paliwowe, w pełni zabezpieczające potrzeby uzupełniania paliwa w trakcie działań m.in. na Polach Miłosierdzia w Brzegach. Były wyposażone w zbiorniki do przewozu paliwa (do silników benzynowych i do diesli), urządzenia do tankowania wraz z przepływomierzami (wskazania wydatkowanego paliwa), wiaderka, łopaty, miotły, sorbent, itp.

Zastosowany system znacznie skrócił czas tankowania i je ułatwił, przy bezpośrednim nadzorze wydawanego paliwa. Łącznie podczas akcji zabezpieczania ŚDM zużyto ponad 20 tys. l paliwa.

Zakupy

Tak ogromne przedsięwzięcie jakim były ŚDM wymagało ponadto dokonania zakupów inwestycyjnych. KW PSP w Krakowie na ten cel zainwestowała w m. in.: dwa pojazdy GBAPr, nośnik kontenerowy, kontener sanitarny, pięć quadów, trzy kamery termowizyjne, sprzęt łączności w systemie TETRA oraz sprzęt logistyczny. KM PSP w Krakowie, zakupiła natomiast m.in.: wężowe kurtyny wodne, drobny sprzęt pożarniczy, armatura wodno-pianowa, wyposażenie grup specjalistycznych i sprzęt ratownictwa medycznego.

Nad zrealizowanymi czynnościami oraz siłami i środkami wykorzystanymi do zabezpieczenia logistycznego czuwały wydziały kwatermistrzowskie KM PSP w Krakowie i KP PSP w Wieliczce, Oświęcimiu i Wadowicach, które skrupulatnie wszystko dokumentowały. Informacje te przekazywano sukcesywnie do sztabu małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, gdzie na bieżąco prowadzona była analiza aktualnych potrzeb.

kpt. Tomasz Dzidek jest zastępcą naczelnika Wydziału Logistycznego KW PSP w Krakowie

wrzesień 2016

Tomasz Dzidek Tomasz Dzidek
do góry