• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 151

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością (Data, interface, security: Assembling technologies that govern the future), N. O’Grady, „Geoforum” 64 (2015), s. 130-137.

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków (Assessment of web-based interactive game system for dissemination and diffusion to improve firefighter safety and wellness), R. Wener, P. Panindre, S. Kumar, I. Feygina, E. Smith, J. Dalton, U. Seal,„Fire Safety Journal” 75 (2015), s. 59-67.

Wpływ terapii aspiryną na termoregulację ciała strażaków

Wpływ terapii aspiryną na termoregulację ciała strażaków

Wpływ terapii aspiryną na termoregulację ciała strażaków (Effects of low-dose aspirin therapy on thermoregulation in firefighters), S. J. McEntire, S. E. Reis, O. E. Suman, D. Hostler, „Safety and Health at Work” (2015) (w druku), s. 1-7.

Studium interwencyjne zmian w wiedzy z zakresu domowego bezpieczeństwa pożarowego u osób w starszym wieku na terenach miejskich

Studium interwencyjne zmian w wiedzy z zakresu domowego bezpieczeństwa pożarowego u osób w starszym wieku na terenach miejskich

Studium interwencyjne zmian w wiedzy z zakresu domowego bezpieczeństwa pożarowego u osób w starszym wieku na terenach miejskich (Intervention study for changes in home fire safety knowledge in urban older adults), C. Lehna, M-B. Coty, E. Fahey, J. Williams, D. Scrivener, G. Wishnia, J. Myers,„Burns” (2015), s. 1-7.

Katastroficzny pożar spowodowany wybuchem cysterny z LPG w podprowincji Lice w prowincji Diyarbakır

Katastroficzny pożar spowodowany wybuchem cysterny z LPG w podprowincji Lice w prowincji Diyarbakır

Katastroficzny pożar spowodowany wybuchem cysterny z LPG w podprowincji Lice w prowincji Diyarbakır (w Turcji): 21 lipca 2014 r. (Fire disaster caused by LPG tanker explosion at Lice in Diyarbakır (Turkey): July 21, 2014), Y. Zengin, R. Dursun, M. Icer, E. Gunduz, H. M. Durgun, S. Erbatur, O. Damar, C. Guloglu, „Burns” 20/2015 (artykuł w druku).

Wpływ pożaru na skład atmosfery, jakość powietrza oraz klimat

Wpływ pożaru na skład atmosfery, jakość powietrza oraz klimat

Wpływ pożaru na skład atmosfery, jakość powietrza oraz klimat (Fire influences on atmospheric composition, air quality and climate), A. Voulgarakis, R.D. Field, „Current Pollution Reports” (maj 2015).

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów (A review of recent forest and wildland fire management decision support systems research), D.L. Martell, „Curr Forestry” Rep 1 (2015).

Projekt i ocena eksperymentalna interaktywnego systemu redukcji czasu przedewakuacyjnego w sytuacji pożaru

Projekt i ocena eksperymentalna interaktywnego systemu redukcji czasu przedewakuacyjnego w sytuacji pożaru

Projekt i ocena eksperymentalna interaktywnego systemu redukcji czasu przedewakuacyjnego w sytuacji pożaru (Design and experimental evaluation of an interactive system for pre-movement time reduction in case of fire), M. D'Orazio, S. Longhi, P. Olivetti, G. Bernardini, „Automation in Construction” 52 (2015), s. 16-28.

Partycypacja w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i potencjał obserwatoriów obywatelskich – analiza rządowa

Partycypacja w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i potencjał obserwatoriów obywatelskich – analiza rządowa

Partycypacja w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i potencjał obserwatoriów obywatelskich – analiza rządowa (Participation in flood risk management and the potential of citizen observatories: A governance analysis), U. Wehn, M. Rusca, J. Evers, V. Lanfranchi, „Environmental Science and Policy” 48 (2015), s. 225-236.

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym (Fire extinguishing properties of novel ferrocene/surfynol 465 dispersions), Y. Koshiba, K. Iida, H. Ohtani, „Fire Safety Journal” 72 (2015), s. 1-6.

do góry