• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 157

Rola mediów społecznościowych w badaniach z zakresu zarządzania kryzysowego: zbieranie danych i kierunki rozwoju

Rola mediów społecznościowych w badaniach z zakresu zarządzania kryzysowego: zbieranie danych i kierunki rozwoju

(Social media and crisis research: Data collection and directions), P. R. Spence, K. A. Lachlan, A. M. Rainear, „Computers in Human Behavior” 54 (2016), s. 667-672.

Innowacje w mapowaniu mediów społecznościowych na potrzeby prewencji, reagowania i oceny sytuacji kryzysowych

Innowacje w mapowaniu mediów społecznościowych na potrzeby prewencji, reagowania i oceny sytuacji kryzysowych

(Social media mapping innovations for crisis prevention, response and evaluation), M.M. Maresh-Fuehrer, R. Smith,„Computers in Human Behavior” 54 (2016), s. 620-629.

Postrzeganie ryzyka pożarowego i ewakuacja z budynków: punkt widzenia laików, ofiar pożarów i ekspertów

Postrzeganie ryzyka pożarowego i ewakuacja z budynków: punkt widzenia laików, ofiar pożarów i ekspertów

(Fire risk perception and building evacuation by vulnerable persons:Points of view of laypersons, fire victims and experts), M. Tancogne-Dejean, P. Laclémence, „Fire Safety Journal” 80 (2016), s. 9-19.

Integracja inżynierii bezpieczeństwa procesowego i inżynierii ochrony pożarowej dla lepszego zapewnienia bezpieczeństwa

Integracja inżynierii bezpieczeństwa procesowego i inżynierii ochrony pożarowej dla lepszego zapewnienia bezpieczeństwa

(Integration of process safety engineering and fire protection engineering for better safety performance), Hao Chen, William C. Pittman, Logan C. Hatanaka, Brian Z. Harding, Adam Boussouf, David A. Moore, James A. Milke, M. Sam Mannan, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 37 (2015), s. 74-81.

Podatność na myśli i zachowania samobójcze w zawodzie strażaka

Podatność na myśli i zachowania samobójcze w zawodzie strażaka

Podatność na myśli i zachowania samobójcze w zawodzie strażaka (Career prevalence and correlates of suicidal thoughts and behaviors among firefighters), I.H. Stanley, M.A. Hom, C.R. Hagan, T.E. Joiner, „Journal of Affective Disorders” 187 (2015), s. 163-171.

Wpływ temperatury otoczenia na efektywność pracy strażaka i jej aspekty fizjologiczne

Wpływ temperatury otoczenia na efektywność pracy strażaka i jej aspekty fizjologiczne

Wpływ temperatury otoczenia na efektywność pracy strażaka i jej aspekty fizjologiczne (Effect of heat on firefighters' work performance and physiology), B. Larsen, R. Snow, B. Aisbett, „Journal of Thermal Biology” 53 (2015), s. 1-8.

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością (Data, interface, security: Assembling technologies that govern the future), N. O’Grady, „Geoforum” 64 (2015), s. 130-137.

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków (Assessment of web-based interactive game system for dissemination and diffusion to improve firefighter safety and wellness), R. Wener, P. Panindre, S. Kumar, I. Feygina, E. Smith, J. Dalton, U. Seal,„Fire Safety Journal” 75 (2015), s. 59-67.

Wpływ terapii aspiryną na termoregulację ciała strażaków

Wpływ terapii aspiryną na termoregulację ciała strażaków

Wpływ terapii aspiryną na termoregulację ciała strażaków (Effects of low-dose aspirin therapy on thermoregulation in firefighters), S. J. McEntire, S. E. Reis, O. E. Suman, D. Hostler, „Safety and Health at Work” (2015) (w druku), s. 1-7.

Studium interwencyjne zmian w wiedzy z zakresu domowego bezpieczeństwa pożarowego u osób w starszym wieku na terenach miejskich

Studium interwencyjne zmian w wiedzy z zakresu domowego bezpieczeństwa pożarowego u osób w starszym wieku na terenach miejskich

Studium interwencyjne zmian w wiedzy z zakresu domowego bezpieczeństwa pożarowego u osób w starszym wieku na terenach miejskich (Intervention study for changes in home fire safety knowledge in urban older adults), C. Lehna, M-B. Coty, E. Fahey, J. Williams, D. Scrivener, G. Wishnia, J. Myers,„Burns” (2015), s. 1-7.

do góry