• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Rola mediów społecznościowych w badaniach z zakresu zarządzania kryzysowego: zbieranie danych i kierunki rozwoju

25 Marca 2016

(Social media and crisis research: Data collection and directions), P. R. Spence, K. A. Lachlan, A. M. Rainear, „Computers in Human Behavior” 54 (2016), s. 667-672.

Media społecznościowe odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę. Jak dowodzą autorzy artykułu, są doskonałą bazą danych, którą można wykorzystać na potrzeby badań w obszarze zarządzania kryzysowego, szczególnie w kontekście rozpowszechniania informacji. Przed naukowcami otwierają się nowe możliwości badawcze, dzięki wykorzystaniu metod dotychczas niedostępnych i niespotykanej dotąd skali. Celem artykułu jest przede wszystkim opisanie bieżących postępów w tym zakresie, w szczególności w rekrutowaniu respondentów oraz zbieraniu danych.

Według przytoczonych danych aż 70% dorosłych korzystających regularnie z Internetu ma konto na jednym z portali społecznościowych o zasięgu globalnym lub lokalnym. Jest to niepodważalny dowód na znaczenie mediów społecznościowych w dwóch kluczowych aspektach: możliwości informowania ludzi o sytuacjach kryzysowych i wydanych przez władze lub służby zaleceniach, a także wykorzystania ich jako bazy empirycznych danych, które mogą być zastosowane w szerokim wachlarzu badań naukowych.

Autorzy przytaczają także prowadzone w literaturze dyskusje na temat wartości uzyskiwanych w ten sposób danych ankietowych. Przeciwnicy wysuwają argumenty dotyczące małej różnorodności grupy badawczej, zwolennicy z kolei podkreślają, że są to ludzie, których rzeczywiście dane zdarzenie dotknęło.

Podjęte w artykule dyskusje, także dotyczące kontrowersyjnych kwestii związanych z rolą mediów społecznościowych w badaniach ankietowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z pewnością zainteresują osoby widzące potencjał tego typu rozwiązań. Sceptycy z kolei być może ulegną racjonalnej argumentacji, z korzyścią dla społeczeństwa.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

marzec 2016

do góry