• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Innowacje w mapowaniu mediów społecznościowych na potrzeby prewencji, reagowania i oceny sytuacji kryzysowych

25 Marca 2016

(Social media mapping innovations for crisis prevention, response and evaluation), M.M. Maresh-Fuehrer, R. Smith,„Computers in Human Behavior” 54 (2016), s. 620-629.

Amerykańscy naukowcy przedstawili wyniki badań w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych na potrzeby komunikacji kryzysowej. Skupili się na praktycznym zastosowaniu dwóch aplikacji mapowych: SituMap i PhotoSorter. Dokonano ich analizy pod kątem użyteczności w świetle udziału, współpracy i wymiany informacji.

W artykule opisano liczne przykłady wykorzystania mediów społecznościowych w kontekście komunikacji kryzysowej. Były to między innymi: monitorowanie przebiegu pandemii wirusa H1N1 w 2009 r. w USA, budowanie pozytywnego wizerunku organizacji publicznych, aktywne zarządzanie relacjami medialnymi, skanowanie środowiska bezpieczeństwa i identyfikowanie potencjalnych sytuacji kryzysowych, informowanie społeczności lokalnych o zagrożeniach i mobilizowanie jej przedstawicieli do wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożaru lasu w Kolorado (USA) w 2010 r., a także monitorowanie efektywności działań służb publicznych. Na podstawie informacji na temat rzeczywistych sytuacji zagrożeń opisano rolę mediów społecznościowych. Okreslono ją jako swego rodzaju bramę do olbrzymiej rzeszy odbiorców prywatnych, nawiązujących ze sobą kontakt bezzwłocznie i na ogromną skalę. Potraktowano to jako szansę dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Autorzy opisali zasady działania i podstawowe funkcje dwóch aplikacji komunikacyjnych: SituMap i PhotoSorter. Następnie dokonali ich szczegółowej analizy funkcjonalnej w kontekście komunikacji kryzysowej. Wynikami owej analizy były katalogi sposobów wykorzystania mediów społecznościowych w poszczególnych fazach: przed kryzysem, w jego trakcie i po kryzysie. Zamieszczone w artykule zdjęcia zwiększają atrakcyjność publikacji i pokazują charakter pracy z badanymi narzędziami komunikacyjnymi.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

marzec 2016

do góry