• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego jako wsparcie dla systemów bezpieczeństwa procesowego

25 Marca 2016

(Fire protection as the underpinning of good process safety programs), J. Milke, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 40 (2016), s. 329-333.

Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa procesowego jest kluczowe dla ciągłości funkcjonowania danego zakładu. A z punktu widzenia niebotycznych konsekwencji sytuacji awaryjnych zagwarantowanie właściwych warunków bezpieczeństwa leży w interesie jego właściciela. Jak pokazują statystyki, przyczyną lub efektem znacznej liczby zdarzeń zakłócających ciągłość pracy zakładów są pożary. Stąd, jak podkreśla autor artykułu, zaangażowanie inżynierów z branży bezpieczeństwa pożarowego może być istotne dla wypracowania właściwych praktyk w danym przedsiębiorstwie. Ich działania zwykle polegają na opracowaniu strategii ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, ale także na właściwym doborze najbardziej prawdopodobnych scenariuszy pożarowych. Pozwala to na przyjęcie odpowiednich rozwiązań służących ograniczeniu skutków ewentualnego pożaru.

Autor podejmuje się wytłumaczenia ważnego z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej zagadnienia, jakim jest nośność konstrukcji w czasie pożaru. Zwraca on uwagę na pewne zapisy, które powodują ich niejednoznaczne rozumienie. Artykuł prezentuje wyniki prac badawczych, które przemawiając do wyobraźni, pozwolą ugruntować wiedzę na temat odporności konstrukcji na oddziaływanie ciepła. Poruszone zostały zagadnienia związane z zastosowaniem zarówno biernych, jak i czynnych środków ochronnych wpływających na ogólny poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Czytając artykuł, można dojść do ważnej konkluzji: włączenie inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w skład zespołów opracowujących koncepcję bezpieczeństwa procesowego jest niezbędne. Przedstawiona w artykule argumentacja z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości decydentów, którzy do tej pory nie implementowali tego typu rozwiązań w swoich zakładach.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

marzec 2016

do góry