• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Regulowanie bezpieczeństwa pożarowego: pomysł, wykonanie i profesjonalizm

21 Kwietnia 2016

(Fire safety regulation: Prescription, performance, and professionalism), G. Spinardi, Fire Safety Journal 80 (2016), pp. 83-88.

Autor proponuje dość ciekawe podejście do regulowania kwestii związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Udowadnia, że współczesne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej nie nadążają za rzeczywistością. Wynika to częściowo z faktu, iż wszelkie regulacje są swego rodzaju pochodną dorobku inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, a także poruszają jedynie najbardziej eksponowane kwestie w tym zakresie. W niniejszym kontekście sugerowane jest rozwiązanie polegające na „samoregulowaniu się” bezpieczeństwa pożarowego. Oznaczałoby to formowanie przepisów, procedur, wytycznych, instrukcji i innych dokumentów normatywnych głównie na bazie wspomnianego dorobku (w tym wyników badań empirycznych).

Powstaje coraz więcej budynków i innych obiektów budowalnych, które wymykają się utartym schematy architektoniczne i powszechnie obowiązujące przepisy prawne nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom. W takich przypadkach sięga się po sprawdzone narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - narzędzia, za pomocą których można kształtować obszar dobrych praktyk pożarniczych.

W artykule można znaleźć obszerny opis asymetrii między praktyką ochrony przeciwpożarowej i jej uregulowaniami. Co więcej, ukazano tu bardzo istotną rolę ekspertów - inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Upatruje się w nich osoby stojące na straży prawidłowej implementacji wyników badań naukowych, ekspertyz i doświadczeń zagranicznych do lokalnych (krajowych) regulacji bezpieczeństwa pożarowego. Aspekt ten jest tak istotny, jak niedookreślony teoretycznie i praktycznie, o czym szerzej można przeczytać w niniejszym artykule.

Kwiecień 2016

do góry