• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe podczas transportu drogowego LPG: analiza wypadku w Kannur, Kerala, Indie

21 Kwietnia 2016

(Fire and explosion hazard analysis during surface transport of liquefied petroleum gas (LPG): A case study of LPG truck tanker accident in Kannur, Kerala, India), N. Bariha, I.M. Mishra, V.Ch. Srivastava, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 40 (2016), s. 449-460.

Indyjscy naukowcy opisują skutki zdarzenia, które miało miejsce 27 sierpnia 2012 r. w Kannur (Kerala, Indie). Był to wypadek komunikacyjny z udziałem autocysterny z LPG o maksymalnej pojemności 17 820 kg. W wyniku niebezpiecznego manewru na drodze pojazd utknął między elementami oddzielającymi pasy ruchu. Doszło również do przerwania ciągłości płaszcza (o grubości 0,01 m) zbiornika  z niebezpieczną substancją chemiczną i jej wycieku. Po około 20 min od wypadku  rozpoczął się pożar obłoku LPG i nastąpił pierwszego wybuchu. W ciągu następnych 3 min miały miejsce kolejne eksplozje, doszło do wystąpienia zjawiska BLEVE. Wybuch wyrzucił odłamki płaszcza autocysterny na wysokość 18-20 m w promieniu około 400 m. Jego odgłos był słyszalny w odległości 25 km.

Autorzy zaprezentowali elementy aparatu matematycznego, dzięki któremu możliwe okazało się dokonanie symulacji okoliczności i przebiegu tego swoistego domina. Posiłkowali się przy tym dwoma powszechnie wykorzystywanymi narzędziami inżynierii bezpieczeństwa - oprogramowaniem ALOHA (z ang. Area Locations of Hazardous Atmospheres) oraz kodem PHAST (z ang. Process Hazard Analysis Software Tool). Uzyskane wyniki symulacji zostały porównane z rezultatami obliczeń z dwóch modeli matematycznych: modelu źródła punktowego i modelu stałego płomienia.

Obliczenia pozwoliły oszacować  zasięgi stref zagrożenia dla poszczególnych rodzajów skutków zagrożenia pożarowego i wybuchowego, w tym strefy oparzeń I stopnia, strefy oparzeń II stopnia i strefy śmiertelnego promieniowania cieplnego. 

Kwiecień 2016

do góry