• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Wpływ temperatury otoczenia na efektywność pracy strażaka i jej aspekty fizjologiczne

26 Stycznia 2016

Wpływ temperatury otoczenia na efektywność pracy strażaka i jej aspekty fizjologiczne (Effect of heat on firefighters' work performance and physiology), B. Larsen, R. Snow, B. Aisbett, „Journal of Thermal Biology” 53 (2015), s. 1-8.

Bezpośrednią inspiracją do przeprowadzenia badań naukowych w tym zakresie był powszechny udział strażaków w walce z rozległymi pożarami lasów, występującymi każdego roku Australii, czyli rodzinnym kraju autorów. Prezentowany artykuł jest niejako pierwszym krokiem w kierunku kompleksowej oceny wpływu temperatury na efektywność pracy strażaka. Analizowany jest także kontekst fizjologiczny.

Badania przeprowadzono na 38 strażakach, podzielonych na dwie grupy. Miały one za zadanie wykonać zdefiniowane przez badaczy ćwiczenia fizyczne w temperaturze otoczenia 19°C (pierwsza grupa) oraz 32°C (druga grupa). Ćwiczenia te dobrane były pod kątem rzeczywistych czynności wykonywanych podczas wspomnianych pożarów lasów: zgrabianie rozdrobnionych gumowych elementów wewnątrz specjalnego pojemnika (odpowiadające wykonywaniu ochronnego pasa przeciwpożarowego), ciągnięcie piętnastokilogramowego ciężaru zawieszonego na dwumetrowym odcinku węża po obwodzie kwadratu o wymiarach 2,5 x 2,5 m, z zatrzymaniem w jego narożnikach na 3 s (co odpowiada pracom właściwym dla etapu dogaszania pożaru), zwijanie węży, poruszanie się po łuku o promieniu 3,5 m i długości 11 m, z ciągnięciem przymocowanego do podstawy węża po platformie ze specjalnie przygotowanymi przeszkodami symulującymi zwalone drzewa i pnie, przeciąganie piętnastokilogramowej opony zawieszonej na dwumetrowym wężu na odcinku 8 m, kierowanie strumienia wody na cel (prądownica zamontowana była na specjalnym stojaku za pomocą elastycznego materiału stawiającego opór względem operatora poza położeniem równowagi - wskaźnik laserowy zamontowany w prądownicy symulował strumień wody).

Naukowcy opisali zastosowaną przez siebie metodę oceny efektywności pracy wykonanej przez strażaków. Na pełen obraz wyników badań składają się także wyniki pomiarów tętna uczestników badania, jak i temperatury ciała - mierzonej na powierzchni skóry, ale także od wewnątrz, poprzez połknięty odpowiednio wcześniej specjalny miniaturowy rejestrator.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry