• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Podatność na myśli i zachowania samobójcze w zawodzie strażaka

26 Stycznia 2016

Podatność na myśli i zachowania samobójcze w zawodzie strażaka (Career prevalence and correlates of suicidal thoughts and behaviors among firefighters), I.H. Stanley, M.A. Hom, C.R. Hagan, T.E. Joiner, „Journal of Affective Disorders” 187 (2015), s. 163-171.

Autorzy postanowili przyjrzeć się grupie zawodowej strażaków pod kątem ich zdrowia psychicznego, szczególnie po wielu latach służby.

Nie bez przyczyny to właśnie strażacy znaleźli się pod lupą amerykańskich naukowców. Zawód strażaka wydaje się idealnie pasować do charakterystyki grupy zagrożenia opisanej wcześniej. Duża część spośród około 40 000 samobójstw w USA dotyczy właśnie strażaków. Oficjalne statystyki nie podają jednak danych o nieskutecznych próbach samobójczych, planowaniu ich czy choćby wyobrażeniach. Dopiero analizując szeroki kontekst socjologiczny i psychologiczny, naukowcom udało się zaprezentować pełną skalę problemu.

Artykuł prezentuje wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 1000 strażaków w różnym wieku, w różnej sytuacji rodzinnej, o odmiennym wykształceniu i o różnym doświadczeniu zawodowym, pracujących w miejscowościach o różnej liczbie mieszkańców: od małych wsi aż po wielkie metropolie. Co ciekawe, ponad 92% z nich brała w przeszłości udział w zdarzeniu, gdzie pomocy udzielano osobie po próbie samobójczej, a 88% ankietowanych strażaków doświadczyło także wyjazdu do osób, które skutecznie odebrały sobie życie.

Wyniki pracy badawczej są alarmujące. Czytelnik zainteresowany artykułem z pewnością znajdzie w nim znaczące podobieństwa do problemów występujących w Polsce.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry