• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Integracja inżynierii bezpieczeństwa procesowego i inżynierii ochrony pożarowej dla lepszego zapewnienia bezpieczeństwa

25 Lutego 2016

(Integration of process safety engineering and fire protection engineering for better safety performance), Hao Chen, William C. Pittman, Logan C. Hatanaka, Brian Z. Harding, Adam Boussouf, David A. Moore, James A. Milke, M. Sam Mannan, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 37 (2015), s. 74-81.

W artykule tym scharakteryzowano w oryginalny sposób inżynierię bezpieczeństwa procesowego oraz inżynierię ochrony przeciwpożarowej (tu: synonim inżynierii bezpieczeństwa pożarowego). Zademonstrowano przy tym potencjalne korzyści płynące z ich unifikowania bądź poprawy ich koordynacji. Celem było bowiem zebranie informacji pozwalających na stworzenie innowacyjnego programu bezpieczeństwa, nawiązującego do obu tych obszarów.

Autorzy zwrócili uwagę na liczne analogie między problematyką inżynierii bezpieczeństwa procesowego i problematyką inżynierii ochrony przeciwpożarowej. Za niezwykle istotną uznano spójność metody analizy zagrożeń procesowych (z ang. Process Hazard Analysis PHA) i metody analizy zagrożeń pożarowych (z ang. Fire Hazard Analysis FHA). Najogólniej rzecz ujmując, obie metody różnią się głównie przedmiotem badania i sposobami wykorzystania wyników. Unikatowy sposób ukazania powiązań pomiędzy inżynierią bezpieczeństwa procesowego oraz inżynierią ochrony przeciwpożarowej znalazł swoje odzwierciedlenie także w kwestiach audytów, planowania i przygotowania się na zagrożenia, partycypowania pracowników, autoryzacji pracy, zarządzania zmianami oraz dochodzeń powypadkowych. Naukowcy ukazali, jak wiele można zyskać, stosując w obu tych obszarach wspólne narzędzia badawcze i technologie detekcyjne.

Biorąc pod uwagę rezultaty przedstawionych porównań, autorzy zaprezentowali zapowiadany w tytule sposób integracji. Podali przy tym liczne przykłady z praktyki, która fragmentarycznie odnosi się m.in. do bezpieczeństwa paliw i bezpieczeństwa chemicznego.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

luty 2016

do góry