• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków

20 Grudnia 2015

Ocena metodyki systemu interaktywnych gier internetowych w rozpowszechnianiu i poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia strażaków (Assessment of web-based interactive game system for dissemination and diffusion to improve firefighter safety and wellness), R. Wener, P. Panindre, S. Kumar, I. Feygina, E. Smith, J. Dalton, U. Seal,„Fire Safety Journal” 75 (2015), s. 59-67.

W artykule opisano rezultaty zastosowania bardzo efektywnej metody szkoleniowej przeznaczonej dla strażaków szczebla interwencyjnego. Mowa o systemie ALIVE, opracowanego w 2008 r. przez naukowców z Politechniki w Nowym Jorku (NYU-Poly) i Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST), we współpracy ze strażakami zawodowymi i ochotnikami z Nowego Jorku.

Trening z ALIVE umożliwia projekcję filmów, prezentowanie rysunków, nadawanie nagrań audio i wykorzystanie tekstów pisanych za pośrednictwem sieci. Uzyskuje się tym samym dostęp do bardzo realistycznych informacji koniecznych do podejmowania decyzji związanych ze sposobami gaszenia pożarów według bardzo zróżnicowanych scenariuszy zdarzeń. System ten nie podejmuje decyzji za ćwiczących, dostarcza jednak informacji zasilających procesy decyzyjne dowódców akcji ratowniczo-gaśniczych. ALIVE wykorzystano, by zwiększyć wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia prawie 600 strażaków z Nowego Jorku. .

Strażacy mieli za zadanie wziąć udział w obu rodzajach szkolenia: pierwsza część  w formie klasycznej, druga w formie treningu decyzyjnego ALIVE. Badanie przeprowadzono w trzech obszarach tematycznych. Pierwszy obejmował informacje z zakresu pożarów w budynkach wysokich i wysokościowych, uwzględniając przy tym zdarzenia historyczne, sposoby inicjowania zagrożenia, mechanizmy jego rozwoju, a także właściwe strategie i taktyki zwalczania pożaru, również za pomocą specjalistycznego sprzętu. Drugi dotyczył pożarów w nowoczesnych obiektach o lekkich konstrukcjach. Uwzględniono tu informacje o wykorzystaniu nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz ryzyku pożarowym i sposobów gaszenia w tym kontekście. Trzecia zaś dotyczyła problematyki przemęczenia i snu u strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym. Wypełnili przy tym po trzy ankiety badające poziom ich wiedzy. Pierwszą tuż przed szkoleniem, drugą bezpośrednio po nim, ostatnią zaś w bliższej perspektywie czasowej. Praktycznie w każdym przypadku stwierdzono, że trening z ALIVE umożliwił przyswojenie większej dawki informacji niż klasyczne szkolenie. Co więcej, jego efekty były widoczne dużo dłużej.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski
kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Grudzień 2015

do góry