• Tłumacz języka migowego

Rozmaitości

znaleziono wiadomości: 584

Wizyta delegacji z Ukrainy

Wizyta delegacji z Ukrainy

Wizyta delegacji z Ukrainy

Przedstawiciele Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w dniach 20-24 stycznia odbyli wizytę studyjną w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Celem wizyty było zapoznanie gości zagranicznych z systemem szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej.

Narada kadry kierowniczej PSP

Narada kadry kierowniczej PSP

Narada kadry kierowniczej PSP

Spotkanie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się 14 stycznia w Komendzie Głównej PSP. Zebranych przywitał komendant główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak.

Współpraca z WIHiE

Współpraca z WIHiE

Współpraca z WIHiE

Komendant główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak i dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Higieny i Epidemiologii płk. dr n. med. Adam Ziemba podpisali 8 stycznia w Komendzie Głównej PSP porozumienie o współpracy. Umowa dotyczy zakresu prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

18 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Mariusza Kamińskiego ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przedstawicielami służb podległych MSWiA oraz instytucji współpracujących.

Uroczystości pogrzebowe st. bryg. Edwarda Gierskiego

Uroczystości pogrzebowe st. bryg. Edwarda Gierskiego

Uroczystości pogrzebowe st. bryg. Edwarda Gierskiego

14 grudnia 2019 roku w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie odbyły się uroczystości pogrzebowe st. bryg. Edwarda Gierskiego byłego zastępcy komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Warszawie.

Prezydenckie odznaczenia

Prezydenckie odznaczenia

Prezydent RP Andrzej Duda 13 grudnia, w dniu 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wręczył w Pałacu Prezydenckim odznaczenia za zasługi na rzecz przemian demokratycznych. 55 uczestników „strajku podchorążych” z 1981 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej zostało odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi, a 11 Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Nowy zastępca komendanta głównego PSP

Nowy zastępca komendanta głównego PSP

Nowy zastępca komendanta głównego PSP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej powołał 17 grudnia mł. bryg. mgr. Arkadiusza Przybyłę na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP.

Podpisano porozumienie Państwowej Straży Pożarnej z Policją

Podpisano porozumienie Państwowej Straży Pożarnej z Policją

Podpisano porozumienie Państwowej Straży Pożarnej z Policją

30 grudnia 2019 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie komendanta głównego PSP bryg. mgr. Andrzeja Bartkowiaka z komendantem głównym Policji gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem. Szefowie służb podpisali porozumienie, które ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie wykonywania zadań przez obie formacje.

Z Poznania do Warszawy

Z Poznania do Warszawy

Bryg. Andrzej Bartkowiak został nowym komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, powołany na to stanowisko 5 grudnia przez premiera Mateusza Morawieckiego. Do Warszawy przeprowadza się z Poznania, gdyż pełnił do tej pory funkcję wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Kurs na prewencję

Kurs na prewencję

Kurs na prewencję

Wystartowała ogólnopolska platforma e-learningowa w obszarze prewencji i integracji społecznej. O efektach, możliwościach i korzyściach płynących z tego przedsięwzięcia rozmawiamy ze st. bryg. Robertem Klonowskim, koordynatorem projektu.  

do góry