• Tłumacz języka migowego
Różności

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

6 Lutego 2020

18 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Mariusza Kamińskiego ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przedstawicielami służb podległych MSWiA oraz instytucji współpracujących.

Ministrowi towarzyszył Maciej Wąsik sekretarz stanu w MSWiA oraz dyrektorzy biur i departamentów MSWiA. W spotkaniu uczestniczyli również komendanci służb podległych MSWiA wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz przedstawiciele organizacji społecznych, związków zawodowych i duchowieństwa.

Minister Mariusz Kamiński podziękował wszystkim funkcjonariuszom za trud codziennej służby, zaangażowanie i ofiarność. Podkreślił, że nadchodzący rok przyniesie wzrost wynagrodzeń służb podległych MSWiA. Na zakończenie minister złożył wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Do życzeń szefa resortu dołączył się również sekretarz stanu Maciej Wąsik, który wyraził swoje uznanie dla służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb.

Jako gospodarz spotkania głos zabrał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak. Dziękując serdecznie wszystkim gościom za przybycie przekazał także życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Święta Narodzenia Pańskiego to chwile pełne refleksji, wzajemnej życzliwości i zadumy, to czas spędzany w domu z najbliższymi. Komendant podkreślił, że szczególnie w tych dniach myśli o tych, którym obowiązki służbowe nie pozwolą spędzić ich w gronie najbliższych.

Życzenia zebranym złożyli również szefowie służb podległych MSWiA: komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski.

Zaproszeni goście tradycyjnie przełamali się opłatkiem, który został wcześniej pobłogosławiony przez biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka.

Podczas uroczystości minister Mariusz Kamiński przyjął od przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju, które jako symbol nadziei i pokoju między narodami wędruje w tym roku pod hasłem „Światło, które daje moc…”

KG PSP
zdj. Tomasz Banaczkowski – Przegląd Pożarniczy

do góry