• Tłumacz języka migowego
Różności Krzysztof Batorski

Współpraca z WIHiE

26 Lutego 2020

Komendant główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak i dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Higieny i Epidemiologii płk. dr n. med. Adam Ziemba podpisali 8 stycznia w Komendzie Głównej PSP porozumienie o współpracy. Umowa dotyczy zakresu prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Realizacja porozumienia wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wynika z nich, że w celu dokonania ostatecznej weryfikacji niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego komendant główny PSP zawiera stosowną umowę z laboratorium mającym odpowiednie możliwości badawcze.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta Głównego PSP
fot. Tomasz Banaczkowski
Styczeń 2020

Krzysztof Batorski Krzysztof Batorski
do góry