• Tłumacz języka migowego
Różności

Wizyta delegacji z Ukrainy

26 Lutego 2020

Przedstawiciele Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w dniach 20-24 stycznia odbyli wizytę studyjną w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Celem wizyty było zapoznanie gości zagranicznych z systemem szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczącym ukraińskiej delegacji był gen. Mykola Ilchenko, zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Ponadto w składzie delegacji znaleźli się: szef Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie rówieńskim, zastępca dyrektora Departamentu Kadr Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz kierownik Działu Audytu Wewnętrznego i Działu ds. Wdrażania Reform w jednostkach Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Delegacja zagraniczna odwiedziła Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Na zakończenie wizyty 24 stycznia odbyło się spotkanie kierownictwa delegacji ukraińskiej z komendantem głównym PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz zastępcą komendanta głównego PSP mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą. Poświęcone było omówieniu przebiegu pobytu ukraińskiej delegacji oraz dotyczących go uwag i opinii.

Główne tematy poruszane podczas poszczególnych spotkań to system szkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej na wszystkich szczeblach (strażaka, technika pożarnictwa oraz inżyniera pożarnictwa), finansowanie placówek edukacyjnych PSP, struktura kadrowa poszczególnych placówek edukacyjnych, system oceny jakości kształcenia oraz procedury i sposoby przeprowadzania egzaminów.

Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP
fot. Tomasz Banaczkowski 
Styczeń 2020

do góry