• Tłumacz języka migowego
Różności

Unifikacja instruktorów wysokościówki

26 Lutego 2020

Biuro Szkolenia KG PSP wraz ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie w dniach 7-10 stycznia zorganizowało unifikację dla instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG. Przeprowadzono ją w obiektach ćwiczebnych zlokalizowanych na terenie JRG 7 w Warszawie a także Głównego Sztabu Lotnictwa Policji oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Lotnisku Babice w Warszawie.

W trakcie czterodniowych zajęć m.in. poddano analizie sprzęt stosowany podczas ćwiczeń, szkoleń i działań z zakresu ratownictwa wysokościowego, a także zunifikowano metodykę i tematykę prowadzonych szkoleń z wykorzystaniem śmigłowca.

W trakcie spotkania dyrektor Biura Szkolenia KG PSP st. bryg. Tomasz Naczas wręczył pięciu uczestnikom zeszłorocznego egzaminu przeprowadzonego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu starszego instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

Unifikację ukończyło 21 instruktorów, wśród nich 14 starszych instruktorów i siedmiu instruktorów.

KG PSP
fot. Marcin Przybyłowski / KG PSP
Styczeń 2020

do góry