• Tłumacz języka migowego

Rozmaitości

znaleziono wiadomości: 164

Zawsze pod ręką

Zawsze pod ręką

Zawsze pod ręką

„Handbook taktyczny strażaka-ratownika” stanowi pozycję obowiązkową dla każdego strażaka – zarówno zawodowego, jak i ochotnika. To pierwsze polskie, w pełni autorskie wydawnictwo znanego z publikacji w naszym miesięczniku st. kpt. Rafała Podlasińskiego.

Po drabinie

Po drabinie

Po drabinie

Co jakiś czas w Polsce i na świecie dochodzi do awaryjnego zatrzymania kolei linowej, przewożącej turystów i narciarzy.

Przeżyć traumę

Przeżyć traumę

Jak dochodzi do syndromu stresu pourazowego? Na czym polega to zaburzenie? Jak je leczyć? I jak do niego nie dopuścić?

Wzmocnione SK

Wzmocnione SK

Wzmocnione SK

Czy nawałnice, gwałtowne deszcze i roztopy powinniśmy traktować jak wypadki masowe?

Domek zagrożeń

Domek zagrożeń

Domek zagrożeń

Prewencja społeczna stanowi trzeci filar ochrony przeciwpożarowej, obok działań interwencyjnych i kontrolno-rozpoznawczych. Szczególnie ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, a jej skuteczność zależy w dużej mierze od atrakcyjności przekazu. Mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego niewątpliwie działa na wyobraźnię i wzbudza zainteresowanie.

Klasy pożarnicze

Klasy pożarnicze

Klasy pożarnicze

Tworzenie w liceach ogólnokształcących klas o profilu pożarniczym stało się dla szkół szansą na pozyskanie uczniów, a dla blisko z nimi współpracujących komend powiatowych i miejskich PSP doskonałym sposobem na dokładne poznanie przyszłych kandydatów do służby i ukształtowanie ich postaw.  

Plaga pożarów

Plaga pożarów

Plaga pożarów

Światowe Centrum Statystyki Pożarów CTIF opublikowało w 2016 r. raport zawierający dane statystyczne dotyczące pożarów za lata 2010-2014. Jak na tle innych państw wypada Polska?

Jak się rodzi legenda

Jak się rodzi legenda

Jak się rodzi legenda

Pierwsza na ziemiach polskich ochotnicza straż pożarna, czyli utworzona w 1845 r. Straż Ogniowa w Poznaniu, liczyła 120 osób.

Bita czterdziestka

Bita czterdziestka

Bita czterdziestka

W tym roku już po raz czterdziesty młodzi ludzie z całego kraju spotkali się, by rywalizować o miano najlepszych z najlepszych w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ochrony indywidualne strażaka

Ochrony indywidualne strażaka

Ochrony indywidualne strażaka

Stosowane w Państwowej Straży Pożarnej środki ochrony indywidualnej w okresie minionych 25 lat zmieniały się w różnym stopniu. Jedne uległy wręcz epokowym przeobrażeniom, inne nie zmieniły się w ogóle.

do góry