• Tłumacz języka migowego
Różności Marta Giziewicz

Q&A z komendantem głównym PSP

12 Listopada 2020


8 października odbył się pierwszy w dziejach Państwowej Straży Pożarnej czat z jej komendantem głównym.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak odpowiedział na pytania każdego, kto miał wątpliwości dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności pracy strażaków. Przytaczamy w skrócie odpowiedzi dotyczące wybranych zagadnień.

Kwestie wizerunkowe

Komendant główny poinformował o planach likwidacji dwóch sortów mundurowych „koszarowego” i „służbowego” i wprowadzeniu w ich miejsce nowego wzoru, jednolitego dla wszystkich pionów i  stanowisk. Większość elementów nowego ubioru jest gotowa. Zmiany planuje się wprowadzić z początkiem nowego roku.

Planuje się także rozpowszechnienie pralnic, również w ochotniczych strażach pożarnych, co poprawi dbałość o higienę i zdrowie. Wdrażane będą badania, jak wpłynie to na zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby typowe dla zawodu strażaka, w tym nowotworowe.

Wiemy już, że długo wyczekiwane (aż 30 lat) nowe legitymacje służbowe wyposażone w czip lada dzień będą gotowe. PWPW przekazała informację o dwóch wersjach projektu.

Systemowe podstawy prawne obrony cywilnej

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat ustawy o Obronie Cywilnej. – Jesteśmy bardzo zaangażowani w prace nad tą ustawą. (…) Będą to nowoczesne rozwiązania na poziomie światowym i europejskim – powiedział komendant główny.

Sprawy szkolenia i doskonalenia zawodowego

Internauci wyrazili obawy o działalność szkół strażackich. Komendant główny PSP zapewnił, że kryzys epidemiczny nie odbił się na szkołach, przyjęcia trwają, bo jak zauważył, ochotę ratowania drugiego człowieka mamy w sercu. Przywrócono możliwość podjęcia studiów podyplomowych SPK, z czego szacunkowo skorzysta jeszcze w tym roku ponad 160 osób. Studia te są też jedyną drogą awansu na pierwszy stopień oficerski (nie wystarczy sam tytuł technika pożarnictwa). Opracowane zostaną klarowne ścieżki awansu między korpusami. Sam kurs podstawowy wymaga ulepszeń, a nawet wprowadzenia nauki zdalnej.

Komendant zapowiedział także działania skierowane do młodych ludzi, w wieku 16-18 lat, zachęcające ich do pogłębienia zainteresowania ochroną przeciwpożarową.  

Komendant odniósł się również do spraw bieżących. Zauważył m.in. problem rozbieżności dokumentacji przy szkoleniach na ratownika medycznego dla OSP i PSP. 

Płace i emerytury

Pytanie o art. 15a ustawy o PSP (Wysokość emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. – przyp. red.) wywołało spore poruszenie. Komendant główny PSP liczy, że problem zostanie rozwiązany i nikt nie będzie poszkodowany.

Wśród komentatorów znalazło się wielu doświadczonych strażaków, w tym pan Jakub, który zapytał o docenienie funkcjonariuszy systemu codziennego – komendant główny widzi rozwiązanie w przygotowanym właśnie dodatku funkcyjnym. Co tyczy się dodatku służbowego, powyżej 25 lat służby, będzie on przysługiwał każdemu pozytywnie zaopiniowanemu.  Sprawa dodatku do emerytur dla strażaków z OSP wymaga jeszcze dogłębnego rozpatrzenia.

Na pytanie o finansowanie strażaków biorących udział w międzynarodowych zawodach służb komendant główny wskazał na nagrody jako formy wyróżnienia.

Finansowanie zakupów sprzętowych

Okazuje się, że prawie 600 nowych samochodów strażackich to nadal kropla w morzu potrzeb. W tym roku dofinansowania 5 tys. dla jednostek OSP już niestety nie będzie. Od 2021 r. wrócą dotacje, w planach zakupowych uwzględnione zostaną także środki gaśnicze. Wciąż niezbędna jest właściwa współpraca z samorządami i wsparcie z ich strony. W odpowiedzi na pytanie o plany produkcji polskiego średniego samochodu gaśniczego komendant przyznał, że prowadził rozmowy z przedstawicielami Jelcza, chwali tę markę i nie wyklucza współpracy w przyszłości.

Przy okazji warto wspomnieć o pytaniu dotyczącym opinii CNBOP dla stanu technicznego samochodów używanych. Rozporządzenie w tej sprawie jest już na finiszu.

Bezpieczeństwo działań ratowniczych

W związku z pytaniem o tragedię w Białymstoku (25 maja 2017 r. zginęło w pożarze dwóch strażaków – przyp. red.) komendant główny PSP podkreślił, że należy dokładać wszelkich starań, by minimalizować ryzyko, pielęgnować dobre nawyki, dbać o prawidłową łączność.

Poruszono temat akcji na drogach. Straż pożarna to nie tylko służba przeciwpożarowa, ale także służba ratownicza – jej zadania wymagają jeszcze ujednolicenia w prawie i jasnego określenia zakresu odpowiedzialności.

Odpowiadając na pytanie o dysproporcje załogowe w jednostkach, komendant przyznał, że problem wymaga analizy.

Na pytanie o opracowanie procedur w kwestii zagrożeń związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, padła odpowiedź, że pracują nad tym dwa zespoły CNBOP oraz KCKR, przy wsparciu branży. Następnym krokiem będzie aktualizacja aktów prawnych.

Zachęcamy do obejrzenia całości nagrania. Dostępne jest na profilu Państwowej Straży Pożarnej na Facebooku oraz stronie internetowej KG PSP

Marta Giziewicz Marta Giziewicz

Marta Giziewicz jest redaktorką i dziennikarką, autorką powieści, pracuje w "Przeglądzie Pożarniczym" od 2020 r.

do góry