• Tłumacz języka migowego
Różności Karol Kierzkowski

O prewencji społecznej w PSP

14 Października 2020

W dniach 24-25 września w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie województwa mazowieckiego”. Została zorganizowana w rewitalizowanym obiekcie z 1878 r., siedzibie dawnego oddziału V Warszawskiej Straży Ogniowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. mazowieckiego.

Uczestników przywitał mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski. Następnie zabrał głos komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak – podkreślił on istotną rolę prewencji społecznej w zapobieganiu powstawaniu pożarów, a także minimalizowaniu ryzyka niebezpiecznych sytuacji w domu i szkole oraz ochrony środowiska naturalnego. Komendant miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. Leszek Smuniewski przedstawił zarys ponad 180-letniej historii Warszawskiej Straży Ogniowej oraz dzieje oddziału V WSO, w którym obecnie znajduje się Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

Pierwszym punktem konferencji była prezentacja sal historycznych oraz ekspozycji przedstawiającej współczesne działania warszawskich strażaków w zabytkowych koszarach V oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej.

W panelu eksperckim omówiono sprawy dotyczące działań edukacyjnych oraz płaszczyzn współpracy pomiędzy mazowieckimi strażakami a administracją szczebla samorządowego. Poruszone zostaly m.in. następujące zagadnienia:

  • Mobilny symulator zagrożeń pożarowych oraz symulator pożarów lasów i bezpieczeństwa nad wodą – st. kpt. Kacper Papis z KM PSP m. st. Warszawy, st. kpt. Radosław Kozicki z KW PSP w Warszawie,
  • Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Karol Kierzkowski z KW PSP w Warszawie,
  • Klasy mundurowe o profilu pożarniczym na przykładzie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie – bryg. Paweł Fliszkiewicz z KW PSP w Warszawie,
  • Akcje honorowego krwiodawstwa – Paulina Merks, sekretarz Klubu Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy KW PSP w Warszawie.

Karol Kierzkowski / KW PSP w Warszawie
fot. Karol Kierzkowski / KW PSP w Warszawie

Karol Kierzkowski Karol Kierzkowski
do góry